W dniu 6  kwietnia 2017 r. odbyła się kolejna edukacyjna ogólnopolskiej akcji  „Listy dla Ziemi ” w której wzięło udział 2 427 dzieci i młodzieży bielskich przedszkoli i szkół podstawowych.
Tegoroczna tematyka  listów dotyczyła gospodarki odpadowej i recyklingu.
Akcji towarzyszyły konkursy, wystawy najciekawszych listów, a także działania zewnętrzne tj. pisanie listów w przestrzeni publicznej. Dodatkowo przeprowadzone zostały happeningi, wystawy, pochody edukacyjne, instalacje, zbiórki surowców i akcje sprzątania.

Uczestnicy akcji otrzymali papier listowy wydrukowane na papierze z makulatury, na których dzieci napisały swoje listy, które później trafiają do dorosłych i zostają wspólnie wysłane do Fundacji.
Akcji towarzyszyły m.in. konkursy, wystawy najciekawszych listów, a także działania zewnętrzne tj. pisanie listów w przestrzeni publicznej. Przeprowadzone zostały happeningi, wystawy, pochody edukacyjne, instalacje, zbiórki surowców i akcje sprzątania.