Niniejszym informujemy, że przyjęcia stron, wypełnianie deklaracji, nadawanie indywidualnych numerów kont i inne uzgodnienia, dla których właściwym jest Biuro ds. Gospodarki Odpadami tymczasowo odbywa się w pokoju 103, I piętro -  pl. Ratuszowy 6 (BUDYNEK Z POMARAŃCZOWYMI OKNAMI)