Fundacja Ekologiczna ARKA zaprasza na happening 18.01 (czwartek) godz. 11.00 pl. Bolka i Lolka (Galeria Sfera), który inauguruje nasz nowy projekt pt. Książka wspiera bohatera.

Dajemy drugie życie książkom.Promujemy społeczne postawy. SPEŁNIAMY ZIELONE MARZENIA DZIECI

To nowa inicjatywa Fundacji Ekologicznej ARKA, która łączy w sobie kilka aspektów; ochrona środowiska, edukacja kulturalna i pomoc społeczna.

 

To nowa inicjatywa Fundacji Ekologicznej ARKA, która łączy w sobie kilka aspektów; ochrona środowiska, edukacja kulturalna i pomoc społeczna.

Chcemy zbierać od zaprzyjaźnionych osób i uczestników akcji niepotrzebne książki, organizować ich kiermasze dając im „drugie życie”, a za zebrane środki fundować bilety do kin, teatrów dzieciom z domów dziecka, świetlic środowiskowych oraz spełniać ich zielone marzenia.

Bardzo ważnym elementem akcji jest podkreślanie znaczenia recyklingu i segregacji śmieci oraz tzw. upcyklingu – ponownego używania rzeczy, który ogranicza ilość produkowanych przez nas śmieci.

„Cieszymy się, iż w tych trudnych dla ngo’sów warunkach udaje nam się rozpocząć kolejną akcję – wyjaśnia Wojciech Owczarz, jej pomysłodawca – a w akcji jak to u nas łączymy tematykę ekologiczną z społeczną”.

W lutym/ marcu 2018 zorganizujemy pierwszy Kiermasz „Niepotrzebnych książek” w Galerii SFERA połączony z warsztatami ekologicznymi.

Każdy kto chce przyłączyć się do akcji może przynieść nam „niepotrzebne książki”. Będzie także w lutym uruchomiony punkt odbioru książek w Galerii SFERA.

Akcja organizowana jest w ramach całorocznego programu edukacji ekologicznej „Wszystkie kolory recyklingu” realizowanego z Miastem Bielsko-Biała oraz Zakładem Gospodarki Odpadami ZGO.