Akcja „Drzewko za surowce” odbyła się w dniach 8-10 października 2015 r. na terenie PSZOK przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej. W czasie akcji rozdano mieszkańcom 1 000 sadzonek bratków oraz 5 000 drzewek przekazanych przez Lasy Państwowe. W zamian za sadzonki mieszkańcy oddawali surowce wtórne.

W ramach akcji zebrano:

  • 3 720 kg makulatury,
  • 1 540 kg szkła,
  • 660 kg plastiku,
  • 120 kg puszek aluminiowych,
  • 940 kg elektrośmieci.

Zysk ze sprzedaży zebranych surowców tj. 3 500,00 zł zostanie przekazany na zakup rowerów dla dzieci z Domów Dziecka i ze świetlic środowiskowych w Bielsku-Białej i okolicach. Za udział w akcji dziękujemy i zapraszamy za wiosenną edycję w 2016 r.