Konkursy: "MAŁY BIELSZCZANIN ZNA ZASADY JAK DOBRZE SEGRGOWAĆ ODPADAY" (skierowany do przedszkoli), WYMYŚLENIE HASŁA REKLAMOWEGO PROMUJĄCEGO NOWĄ SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADÓW (skierowany do uczniów klas od I do III), WYMYŚLENIE AUTORSKIEJ NAZWY DLA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH I WYKONANIE RYSUNKU SZYLDU (skierowany do uczniów klas IV do VII) oraz WYMYŚLENIE I NAPISANIE RYMOWANKI PROMUJĄCEJ SEGREGACJĘ ODPADÓW (skierowany do uczniów klas gimnazjalnych) zostały rozstrzygnięte. Celem konkursów było podniesienie poziomu edukacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych oraz promowanie selektywnego zbierania odpadów.

Komisja Konkursowa dokonała wyboru następujących prac,

  • w konkursie dla przedszkoli:
  • w konkursie dla klas I-III szkół podstawowych:
    • nie wpłynęły żadne prace konkursowe.

  • w konkursie dla klas IV-VII szkół podstawowych:
  • w konkursie dla gimnazjów:
  • Wyróżnienie - Wiktoria Nowak  kl. 2b gimnazjum - SP 6 Integracyjna (zobacz pracę »)
  • Wyróżnienie  - Agnieszka Kos kl. 2c gimnazjum - SP 6 Integracyjna (zobacz pracę »)