W dniu 24 stycznia 2019 r., o godz.11.00 zapraszamy do Galerii SFERA na inaugurujący całą akcję happening zorganizowany przez Fundację Ekologiczną Arka z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku-Białej.

W dniach 26 i 27 stycznia 2019 r. rusza pierwszy w tym roku Charytatywny Kiermasz Książek w Galerii SFERA.

Kolejny happening przedstawia różnorodne aspekty akcji Książka wspiera bohatera. Promuje wspólne, ekologiczne działanie, wspierające wolontariat i działania społeczne. Na pl. Bolka i Lolka postawionych zostanie 7 ogromnych książkowych zakładek, z których każda graficznie opisuje jeden aspekt powyższej akcji.

Zakładki autorstwa artysty Wiesława Łysakowskiego zostaną wydrukowane i będzie je można otrzymać na kolejnym Charytatywnym Kiermaszu Książek 26 i 27 stycznia 2019 r. przy zakupie książki.

W 2018 r., akcja zorganizowana przez Fundację Ekologiczną Arka spotkała się z niezwykłym zainteresowaniem. W sumie „drugie życie” dano około 12 tysiącom książek i zebrano 38 150 zł. Dzięki niej wspartych zostało już 1510 dzieci z domów dziecka, świetlic środowiskowych i zaangażowanych szkół z Bielska-Białej, oraz z Żywca, Pszczyny, Kęt, Cieszyna. Kolejne zebrane środki pozwolą zrealizować jeszcze około 40 warsztatów ekologicznych, które zostaną zorganizowane w domach dziecka, świetlicach środowiskowych i zaangażowanych szkołach w styczniu i lutym.

W roku 2019 zaplanowanych jest 10 Charytatywnych Kiermaszów w Galerii Sfera.

Partnerami akcji są m.in. Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.