Przynieś surowce wtórne, a otrzymasz unikalne ekologiczne torby.
W tym roku nowe wzory! Rekordowa liczba ponad 1000 toreb do rozdania!

23 marca 2019 r. w PSZOK-u (Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przy rondzie na ul. Leszczyńskiej i Straconki odbędzie się w godz. 9.00-15.00 zbiórka surowców (makulatury, puszek aluminiowych, opakowań szklanych i butelek plastikowych PET).

Akcja organizowana jest w ramach całorocznego programu edukacyjnego dotyczącego właściwego postępowania z odpadami realizowanego przez Fundację Ekologiczną ARKA wspólnie z Urzędem Miasta Bielska-Białej oraz Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. odpowiedzialnym za odzysk surowców wtórnych oraz utylizację odpadów.

W ramach akcji surowce wtórne będzie można wymieniać na ekologiczne torby. Torbę będzie można otrzymać za:
- 20 kg makulatury lub
- 20 kg szkła opakowaniowego (butelki, słoiki) lub
- 40 aluminiowych puszek lub
- 40 plastikowych butelek PET.

Maksymalna liczba toreb na jednego uczestnika – 10 sztuk.

W tym roku hasłem akcji są „Wszystkie kolory recyklingu” i dlatego wspólnie z artystką Małgorzatą Rozenau zostały przygotowane uśmiechnięte torby w 4 kolorach: niebieskim, zielonym, żółtym i brązowym. Oprócz tego są jeszcze specjalne wzory toreb od naszych partnerów: wiosenna torba od Galerii SFERA, edukacyjna o segregacji z Żywiec Zdrój i z pięknym rowerem od firmy TiM.

Za środki finansowe uzyskane ze sprzedaży surowców kupione zostaną rowery dla dzieci z domów dziecka i świetlic środowiskowych w ramach akcji rowerpomaga.pl