Zapraszamy przedszkola, uszczniów szkół podstawowych oraz średnich na terenie Miasta Bielska-Białej do udziału w konkursach związanych z wtórnym przetwarzaniem odpadów – upcykling oraz dotyczących prawidłowych zasad segregacji odpadów komunalnych  powyższe konkursy nawiązują również do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Konkursy zostały zorganizowane w ramach prowadzonych działań wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polegających na edukacji w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w poniższych regulaminach.

KATEGORIE:

1. PRZEDSZKOLA

Regulamin konkursu PRZEDSZKOLA »
Załącznik nr 1 »

2. SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I-III

Regulamin konkursu SZKOŁY PODSTAWOWE klasy I-III»
Załącznik nr 1 »
Załącznik nr 2 »

3. SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-V

Regulamin konkursu SZKOŁY PODSTAWOWE klasy IV-V »
Załącznik nr 1 »
Załącznik nr 2 »

4. SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY VI-VIII

Regulamin konkursu SZKOŁY PODSTAWOWE klasy VI-VIII »
Załącznik nr 1 »
Załącznik nr 2 »
Załącznik nr 3 »

5. SZKOŁY ŚREDNIE

Regulamin konkursu SZKOŁY ŚREDNIE »
Załącznik nr 1 »
Załącznik nr 2 »
Załącznik nr 3 »
Załącznik nr 4 »