Stosownie do pisma nr WA-4011/9/13 z dnia 15 kwietnia 2013 r., informujemy że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach uchwałą nr 147/IX/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. stwierdziła nieważność uchwały nr XXVIII/705/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 marca 2013 r.

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin uczestniczących w „Programie Rodzina Plus na lata 2012-2018”.

W związku z tym, Urząd Miejski w Bielsku-Białej planuje zaskarżenie uchwały na drodze prawnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Z uwagi na powyższe, nie jesteśmy w stanie przewidzieć rozstrzygnięcia w tej mierze.

Ponadto informujemy, iż nie ma przeszkód, aby rodziny uczestniczące w „Programie Rodzina Plus na lata 2012-2018” składały zgłoszenia obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostaną uwzględnione w przypadku kiedy uchwała nr XXVIII/705/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 marca 2013 r. zostanie utrzymana w mocy.

W związku z powyższym obecnie nie ma uprawnień do stosowania zniżek przy opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.