Od 1 lipca 2013 r. nie podpisujemy umów z firmą przewozową na odbiór odpadów, ani nie otrzymujemy faktur.  Z całego miasta odpady odbiera firma wybrana w przetargu przez gminę - SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A.

 

Właściciele nieruchomości składają do Urzędu Miasta deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wysokość zależy od ilości zamieszkałych osób (w budynku mieszkalnym) lub ilości pojemników z wytworzonymi odpadami (w firmach, biurach, budynkach użytkowych, instytucjach publicznych, itd.)

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymają pocztą numer indywidualnego rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Opłatę uiszcza się do budżetu gminy, bez wezwania w poniższych terminach:

-         I rata, za styczeń, luty - w terminie do dnia 15 lutego

-         II rata, za marzec, kwiecień - w terminie do dnia 15 kwietnia

-         III rata, za maj, czerwiec - w terminie do dnia 15 czerwca

-         IV rata, za lipiec, sierpień - w terminie do dnia 15 sierpnia

-         V rata, za wrzesień, październik - w terminie do dnia 15 października

-         VI rata, za listopad, grudzień - w terminie do dnia 15 grudnia

 

W 2013 r. termin pierwszej płatności upływa 15 sierpnia 2013 r.

 

W związku z tym, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co dwa miesiące, kwotę wyliczoną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacić w podwójnej wysokości.

 

Wysokość raty obliczamy:

1. Dla nieruchomości zamieszkanej (zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna)

 

Liczba osób wchodzących
w skład danego
gospodarstwa domowego

Metoda od gospodarstwa domowego

selektywna zbiórka

nieselektywna zbiórka

stawka miesięczna

KWOTA DO ZAPŁATY

(za 2 miesiące)

stawka miesięczna

KWOTA DO ZAPŁATY

(za 2 miesiące)

1-osobowe

13 zł

26 zł

21 zł

42 zł

2-osobowe

26 zł

52 zł

42 zł

84 zł

3-osobowe

38 zł

76 zł

63 zł

126 zł

4-osobowe

50 zł

100 zł

84 zł

168 zł

5-osobowe

62 zł

124 zł

105 zł

210 zł

6-osobowe

74 zł

148 zł

126 zł

252 zł

7-osobowe i więcej

86 zł

172 zł

147 zł

294 zł

 

2. Dla nieruchomości typu mieszanego (nieruchomość zamieszkała, na której prowadzona jest działalność gospodarcza)

 

Liczba osób wchodzących
w skład danego
gospodarstwa domowego

Metoda od gospodarstwa domowego

selektywna zbiórka

nieselektywna zbiórka

stawka miesięczna

KWOTA DO ZAPŁATY

(za 2 miesiące)

stawka miesięczna

KWOTA DO ZAPŁATY

(za 2 miesiące)

1-osobowe

16 zł

32 zł

25,50 zł

51 zł

2-osobowe

32 zł

64 zł

51,00 zł

102 zł

3-osobowe

46 zł

92 zł

76,50 zł

153 zł

4-osobowe

60 zł

120 zł

102,00 zł

204 zł

5-osobowe

75 zł

150 zł

127,50 zł

255 zł

6-osobowe

89 zł

178 zł

153,00 zł

306 zł

7-osobowe i więcej

104 zł

208 zł

178,50 zł

357 zł

 

3. Dla nieruchomości niezamieszkałych (firmy, urzędy, placówki oświatowe, instytucje, ogródki działkowe, itd.) – według stawek dostępnych poniżej:

 

 

STAWKI

 

 

Kontakt:

-         W razie wątpliwości, co do sposobu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Plac Ratuszowy 6, pok. 214, tel. 33 49 71 586

-         W razie nieotrzymania do 10 sierpnia 2013 r. lub stwierdzenia, iż dostarczona informacja zawiera błędy dotyczące właściciela nieruchomości, bądź adresu nieruchomości – Plac Ratuszowy 5, pok. 409, tel.33 47 01 267