W dniu 4 lutego 2014 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę, która umożliwi właścicielom nieruchomości składanie elektronicznych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała wchodzi w życie w dniu
28 lutego 2014 r.


 

             Wskazane deklaracje można składać m. in. za pomocą platformy SEKAP, na której trzeba posiadać konto. Konieczne jest podpisanie deklaracji podpisem:

  • CC SEKAP, albo
  • potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o informatyzacji.

 

Jak uzyskać podpis elektroniczny CC SEKAP?

            Aby uzyskać podpis elektroniczny CC SEKAP należy zarejestrować się na stronie internetowej Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej www.sekap.pl
(w przypadku nieposiadania konta na platformie). Polega to na tworzeniu tzw. skrzynki kontaktowej, podczas którego system będzie wymagał od użytkownika podania jego danych osobowych oraz osobistego hasła do systemu.

            Po zakończeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się do skrzynki, należy w zakładce UZYSKANIE CERTYFIKATU zarejestrować się do Centrum Certyfikacji. W Centrum Certyfikacji konieczne jest złożenie elektronicznego wniosku o podpis elektroniczny CC SEKAP. W celu uzyskania podpisu należy ostatecznie zgłosić się osobiście do Punktu Rejestracji (Urząd Miejski w Bielsku-Białej) wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość zawierającym numer PESEL (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz nośnikiem, na którym zostanie zapisany podpis CC SEKAP (pendrive).

            W Punkcie Rejestracji pracownik Urzędu dokona weryfikacji tożsamości osoby
i przygotuje wniosek oraz stosowną umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych. Po jej podpisaniu zostanie wygenerowany podpis CC SEKAP i zapisany na przyniesiony nośnik. Podpis elektroniczny CC SEKAP pozwala na korzystanie z usług udostępnionych przez urząd na Platformie e-Usług Publicznych www.sekap.pl.

 

Jak założyć konto na platformie SEKAP? - prezentacja

 

 

Jak uzyskać profil zaufany?

Profil zaufany, podobnie jak podpis CC SEKAP, jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego. Aby uzyskać profil zaufany należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP www.epuap.gov.pl, z którego należy wysłać wniosek
o założenie Profilu Zaufanego ePUAP. Następnym krokiem jest potwierdzenie Profilu
w wybranym urzędzie (ich lista dostępna jest na ePUAP). W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który porównuje
je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status Profilu Zaufanego. Instrukcje dotyczące m. in. zakładania konta na ePUAP znajdują się pod podanym adresem: http://www.epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Pomoc.

W przypadku posiadania już profilu na ePUAP możliwe jest powiązanie
go ze skrzynką kontaktową na platformie e-Usług Publicznych SEKAP oraz prowadzenie korespondencji elektronicznej z urzędem bez konieczności uzyskiwania dodatkowego podpisu elektronicznego.


Jak wypełnić e-deklarację?

Składanie elektronicznych deklaracji jest alternatywnym obok tradycyjnego sposobem składania deklaracji. Aby wypełnić e-deklarację należy zalogować się na platformie SEKAP www.sekap.pl i wybrać z menu Katalog Usług/ Podatki i Opłaty/ Opłata
za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi/ Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Pod informacjami dotyczącymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, znajdują się poszczególne deklaracje. Należy wybrać właściwą deklarację w zależności od rodzaju nieruchomości. Bezpośredni link do strony: https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=46992&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=28562.

 

 

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól w deklaracji, należy ją podpisać:

1.      bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub

2.      podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów
o informatyzacji, lub

3.      podpisem elektronicznym CC SEKAP.

 

Elektroniczna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - prezentacja