Uprzejmie przypominamy, że termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc maj i czerwiec 2015 r. mija 15 czerwca 2015 roku.

 

Uwaga! Z dniem 1 lipca 2015 roku zmianie ulegają terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Właściciele domów jednorodzinnych oraz budynków wielolokalowych bez ustanowionego zarządu zobowiązani do złożenia deklaracji DGO-3 będą uiszczać opłatę co dwa miesiące w następujących terminach:

  • za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 roku co dwa miesiące
    w następujących terminach:

 

- za lipiec, sierpień - do 20 września,

- za wrzesień, październik - do 20 listopada,

- za listopad, grudzień - do 20 stycznia następnego roku,

 

  • od 1 stycznia 2016 roku

 

- za styczeń, luty - do 20 marca,

- za marzec, kwiecień - do 20 maja,

- za maj, czerwiec - do 20 lipca,

- za lipiec, sierpień - do 20 września,

- za wrzesień, październik - do 20 listopada,

- za listopad, grudzień - do 20 stycznia następnego roku.


Podmioty zarządzające budynkami wielolokalowymi zobowiązani do złożenia deklaracji DGO-1 oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani do złożenia deklaracji DGO-2 będą uiszczać opłatę:

  • za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 roku co dwa miesiące
    w następujących terminach:

 

- za lipiec, sierpień - do 20 września,

- za wrzesień, październik - do 20 listopada,

- za listopad, grudzień - do 20 stycznia następnego roku,

  • od 1 stycznia 2016 roku co miesiąc, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest opłata.