UWAGA! NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI DOTYCZĄCE:
- nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
- innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
-rodzinnych ogrodów działkowych.


Z uwagi na fakt, że ustawodawca w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyodrębnił z kategorii nieruchomości niezamieszkałych kategorię domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zaszła konieczność odpowiedniego dostosowania do wskazanej zmiany zapisów wszystkich aktów prawa miejscowego z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 25 sierpnia 2015 r. podjęto uchwały, pozwalające na wprowadzenie wymaganych zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonującym na terenie Miasta Bielska-Białej.  Zmiany zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 r.
Polegają one na wprowadzeniu rocznej ryczałtowej stawki za nieruchomość (płatnej w czterech ratach razem z podatkiem od nieuchomości) zamiast miesięcznej opłaty za pojemniki z odpadami.
 Roczne, ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą (bez względu na liczbę dni, czy miesięcy, w których wykorzystywana jest nieruchomość)
1)      dla domku letniskowego i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku:
- 144 zł – w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, oraz
- 288 zł – w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
2) dla 1 działki wchodzącej w skład rodzinnego ogrodu działkowego:
- 30 zł – w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, oraz
- 60 zł – w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
W zamian za uiszczoną opłatę świadczone będą następujące usługi z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:
- odbiór odpadów SUCHYCH i MOKRYCH albo ZMIESZANYCH sprzed nieruchomości,
- przyjęcie określonego typu i ilości odpadów do PSZOK (np.odpady zielone, remontowo-budowlane, wielkogabarytowe),
- przyjęcie określonego typu odpadów do mini punktów selektywnej zbiórki – tzw. gniazd dzwonów,
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki albo worki do gromadzenia odpadów komunalnych,
- utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, zgodnie z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej.
-  przyjęcie przeterminowanych leków w niektórych aptekach.
Ustalono również wzór deklaracji DGO-4, jaki będą składali właściciele domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz terminy ich składania.

Zgodnie z zapisami nowych uchwał właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w okresie od 21 września 2015 r. do 20 listopada 2015 r. będą zobowiązani do złożenia nowych deklaracji DGO-4.

Wzór deklaracji DGO-4 wraz z objaśnieniami o sposobie jej wypełnienia znajduje się w zakładce ZANIM PODPISZESZ DEKLARACJĘ

Akty prawa miejscowego w tym zakresie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym województwa śląskiego i po wejściu w życie jego zapisy obowiązują wszystkich właścicieli tego typu nieruchomości.
Szczegółowy zakres usług w zamian za opłatę - pobierz dokument
              

W celu uzyskania dodatkowych informacji  prosimy o przesłanie pytań
w formie pisemnej, bądź elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..