Informujemy, że w ramach umowy na odbiór odpadów z terenu Bielska-Białej, zawartej pomiędzy SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. a Gminą Bielsko-Biała, Wykonawca usługi rozpoczął proces związany z zapewnieniem systemu identyfikacji pojemników/kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych.

W związku z tym, pojemniki/kontenery będą trwale opatrzone transponderami czyli tzw. "chipami".
 

Każdy umieszczony transponder będzie posiadał:

  • unikalny numer ID punktu odbioru,
  • dodatkowe oznaczenie umożliwiające jednoznaczną i bezsporną identyfikację frakcji, która ma być w nim zgromadzona oraz wielkość pojemnika.

W powyższym procesie bierze udział sześć dwuosobowych brygad w składzie: jeden pracownik Spółki SITA ubrany w firmowy uniform wraz z pomocnikiem ubranym w kamizelkę Suez.
Osoby te posiadają identyfikatory:

podpisane przez jednego z członków Zarządu, które w sposób jednoznaczny stwierdzają, iż te osoby działają na zlecenie Spółki.

Praca w poszczególnych rejonach Miasta Bielska-Białej rozpoczynać się będzie od godziny 7:00.

Uprawnieni pracownicy Spółki przemieszczać się będą pojazdami typu-BUS z zabudowaną plandeką o następujących numerach rejestracyjnych: WI 1486 W, WI 1487 W, NO 7873 L, WI 10488 W, WB 8695 J, SB 9493 A.

 

Ponadto informujemy, iż wiadomość o konieczności udostępnienia pojemników/kontenerów celem ich weryfikacji wraz z montażem "chpia" , pojawiać się będzie w formie poniższej naklejki informacyjnej.
 

naklejka właściwa


Naklejka ta będzie umieszczona na pojemniku/kontenerze przez pracowników Spółki odbierających odpady komunalne z tygodniowym wyprzedzeniem.

W razie pytań w tym zakresie prosimy o kontakt do Spółki pod numerami telefonu: (033) 4992209, 4992219.