Przypominamy, że odbiór odpadów zielonych sprzed nieruchomości zamieszkałych realizowany był od 1 kwietnia do 31 października 2015 r.
W związku z powyższym prosimy nie wystawiać worków z odpadami zielonymi (np. liście) w terminach odbioru odpadów, gdzyż ww. worki nie zostaną odebrane przez firmę wywozową.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania z odpadami zielonymi - pobierz tutaj