Przypominamy, że od lipca 2016 roku w naszym mieście zaczyna obowiązywać selektywna zbiórka "SZKŁA" - czyli opakowań szklanych.
Mieszkańcy domów jednorodzinnych i szeregowych, a także właściciele domków  letniskowych będą oddawać opakowania szklane w specjalnie do tego przeznaczonych workach na "SZKŁO", które zostaną dostarczone przez firmę wywozową. Należy starać się nie tłuc szkła przed wrzuceniem do worka.
Mieszkańcy bloków i kamienic opakowania szklane będą odawać do zielonych pojemników typu "dzwon" lub specjalnie oznaczonych pojemników w altanie śmietnikowej.
Przez selektywnie zbierane "SZKŁO" rozumiemy tylko szkło opakowaniowe: butelki i słoiki po napojach i żywności oraz opakowania szklane po kosmetykach i chemii gospodarczej.  Wyrzucane opakowania szklane, powinny być czyste, bez zakrętek, obręczy, kapsli, czy korków.
Nie wolno wrzucać porcelany, ceramiki, szkła żaroodpornego, szkła stołowego, fajansu, szkła okularowego. Te odpady, tak jak do tej pory, należy wrzucać do Suchych. Do PSZOK należy oddawać szyby okienne, lustra i inne odpady niebezpieczne typu  lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, żarówki, reflektory, ekrany oraz szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałą zawartością.
       Materiały informacyjne o zmianach w zasadach segregacji, w tym broszurkę, ulotki i plakaty, można pobrać w zakładce POBIERZ