Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr XVIII/330/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, OD DNIA 1 LIPCA 2016 R. BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ NOWE WZORY DEKLARACJI.

Formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania znajdują się w zakładce "DEKLARACJA - jak wypełnić i gdzie złożyć formularz":

deklaracja DGO-1 - składana przez właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe),

deklaracja DGO-2 - składana przez właścicieli firm, a także najemców lub zarządców lokali użytkowych oraz budynków użyteczności publicznej (wszelka działalność gospodarcza, usługowa, produkcyjna, handlowa, oświatowa, opieki zdrowotnej,  zarządcy garaży, cmentarzy itd.),

deklaracja DGO-3 - składana przez właścicieli domów jednorodzinnych,

deklaracja DGO-4 - składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a także przez zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla ogródków działkowych na terenie ROD.

załącznik DGO-W - do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składany przez spółki nieposiadające osobowości prawnej,

Akt prawa miejscowego w powyższym zakresie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

http://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,36843.html