Konkursy pod nazwą „KOMPOSTOWNIK W OGRODZIE” (skierowany do szkół gimnazjalnych) oraz „ODPADY NIEBEZPIECZNE W DOMU” (skierowany do szkół ponadgimnazjalnych) zostały rozstrzygnięte. Celem konkursów było podniesienie edukacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych oraz promowanie selektywnego zbierania odpadów.

Komisja Konkursowa dokonała wyboru następujących prac:

I. Konkurs „KOMPOSTOWNIK W OGRODZIE”

Miejsce I – Joanna Krzuś z Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego
Miejsce II – Sandra Milewska Gimnazjum nr 14 im. Jana Pawła II
Miejsce III – Sonia Kusiak Gimnazjum nr 14 im. Jana Pawła II
Wyróżnienie – Alicja Jurkowska z Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego
Wyróżnienie – Daria Tronkowska z Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha

II. Konkurs „ODPADY NIEBEZPIECZNE W DOMU”

Miejsce I – Julia Rybczyńska I LO im. M. Kopernika
Miejsce II – Marek Misiak I LO im. M. Kopernika
Miejsce III – Olga Then I LO im. M. Kopernika

Atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundował Sky Recycling System Sp. z o.o.
Aby zobaczyć prace konkursowe proszę przejść do zakładki AKCJE