Uprzejmie informujemy, że SUEZ Bielsko -Biała S.A. (dawniej: SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A.) od dnia 29 listopada 2016 r. doręcza właścicielom nieruchomości z terenu Gminy Bielsko-Biała harmonogramy odbioru odpadów komunalnych wraz z workami na odpady zielone (dot. właścicieli, którzy złożyli deklarację DGO-3). Harmonogramy i worki na odpady zielone będą pakowane i doręczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., łącznie w ramach danej przesyłki.
Doręczane worki w ilości 7 szt., przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych, opatrzone są unikatowymi kodami QR. Spółka, w okresie od 01.04.2017 r. do 31.10.2017 r., będzie odbierała jedynie odpady zielone zgromadzone w przedmiotowych workach (nie dopuszcza się przekazywania do odbioru odpadów zielonych zgromadzonych w niewykorzystanych workach z okresów wcześniejszych jak również workach własnych właścicieli nieruchomości, nieoznaczonych przez Spółkę unikatowymi kodami QR).
Jednocześnie przypominamy, że harmonogramy odbioru odpadów komunalnych są również dostępne w wersji PDF, na stronie internetowej Spółki, w sposób umożliwiający każdemu właścicielowi nieruchomości, ich swobodne pobranie.
Ponadto przypominamy, że worki na szkło będą dostarczane na bieżąco przy odbiorze SZKŁA, na zasadzie worek za worek, przy czym SZKŁO (opróżnione opakowania szklane – butelki i słoiki – bez korków, kapsli i nakrętek) można również oddawać we własnych workach bez limitów ilościowych.