W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Programem użyczania kompostowników realizowanym
w ubiegłym roku, w budżecie na 2017 r. przeznaczono środki  na zakup około 850 sztuk kompostowników dla mieszkańców naszego miasta.
W roku poprzednim zakupiono ponad 2 tysiące sztuk kompostowników.
 
Zasady przyjmowania i rozpatrywania wniosków:
 
Aby skorzystać z Programu, należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej do Biura ds. Gospodarki Odpadami, Plac Ratuszowy 5, pok. 401, gdzie będzie można wypełnić na miejscu i złożyć wniosek o użyczenie kompostownika. 
Wzór wniosku będzie również można pobrać ze strony internetowej www.czystemiasto.bielsko-biala.pl
 
Wnioski będą przyjmowane od 1 lutego 2017 r. do wyczerpania liczby kompostowników.
Decyduje kolejność zgłoszeń prawidłowo wypełnionych wniosków.
 
Po weryfikacji wniosków wnioskujący zostaną poinformowani telefonicznie o czasie i miejscu podpisania umowy użyczenia kompostownika.
Wzór wniosku do pobrania TUTAJ.
Kompostowniki użyczane będą nieodpłatnie na trzy lata, po tym okresie przejdą na własność użytkownika.
 
Po podpisaniu umowy, kompostownik będzie do odebrania w PSZOK-u przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej w dogodnych godzinach: od 6.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku oraz od 7.00 do 14.00 w soboty.
Kompostownik jest rozłożony na elementy i spakowany w poręczną paczkę o wymiarach ok. 80x60x30 cm, która zmieści się w samochodzie osobowym.
Do każdego kompostownika jest dołączona instrukcja złożenia oraz instrukcja jak kompostować odpady bio.
 
Program dotyczy nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych na terenie Bielska-Białej.
 
O użyczenie kompostownika może wystąpić właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu takiej nieruchomości pod warunkiem, że:
- dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
-   dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji,
-   złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na dzień zawarcia umowy nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Bielsko-Biała.
 
Program użyczenia kompostownika nie obejmuje:
- nieruchomości niezamieszkałych,
- „mieszanych” (to jest nieruchomości które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy)
- oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej  Pl. Ratuszowy 5, tel. 33 470 12 61.
 
Zapraszamy do skorzystania z Programu.

Aby dowiedzieć się więcej jak komppostować, proszę skorzystać z zakładki PORADY