Biuro ds. Gospodarki Odpadami, Urząd Miejski w Bielsku-Białej zaprasza do udziału w konkursach, które zostały zorganizowane w ramach prowadzonych działań polegających na edukacji w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
Konkursy skierowane są do przedszkoli i szkół podstawowych znajdujących się na terenie Bielska-Białej.
            Dla przedszkoli temat konkursu będzie związany z selektywną zbiórką odpadów zielonych - kompostowanie odpadów zielonych w przydomowych ogródkach. Tematem konkursowym dla szkół podstawowych będzie prawidłowe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi oraz zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk odpadów:
Konkurs dla przedszkoli pt.: „WIOSENNE PORZĄDKI W OGRODZIE – KOMPOSTOWNIK W MODZIE”,
Konkurs dla szkół podstawowych dla klas I-III:  „STOP DZIKIM WYSYPISKOM!”,
Konkurs dla szkół podstawowych dla klas IV-VI: „ODPADY NIEBEZPIECZNE – DO PSZOK KONIECZNIE!”
Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu zostaną ufundowane przez ZGO S.A.  oraz SKY RECYKLING SYSTEM Sp. z o.o.  w Bielsku-Białej.
 
            Poniżej regulaminy konkursów oraz wzory oświadczeń.
 
Regulamin konkursu dla przedszkoli
 
Regulamin dla szkół podstawowych dla klas I-III
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
 
Regulamin dla szkół podstawowych dla klas IV-VI
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2