Przypominamy, że od 1 lutego 2017 r. ruszyła II edycja programu bezpłatnego użyczania kompostowników. Program dotyczy nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych na terenie Bielska-Białej, dla których złożona jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby skorzystać z Programu, należy zgłosić się do Urzędu Miasta w Bielsku-Białej do Biura ds. Gospodarki Odpadami, Plac Ratuszowy 5, pok. 401, gdzie można wypełnić na miejscu i złożyć wniosek o użyczenie kompostownika. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania liczby kompostowników. Decyduje kolejność zgłoszeń prawidłowo wypełnionych wniosków.