W wyniku przeprowadzonego w 2016 r. Programu bezpłatnego użyczania kompostowników mieszkańcom Bielska-Białej użyczono 2057 kompostowników.

W 2017 r. zakupiono 915 kompostowników. Do tej pory wydano 573 kompostowniki.
Do rozdysponowania pozostały 342 kompostowniki. Wnioski przyjmowane są w Biurze ds. Gospodarki Odpadami w trybie ciągłym i na bieżąco weryfikowane celem jak najszybszego przygotowania umowy i wydania kompostownika właścicielowi nieruchomości.