Biuro ds. Gospodarki Odpadami, Urząd Miejski w Bielsku-Białej zaprasza do udziału
w konkursach, które zostały zorganizowane w ramach prowadzonych działań wynikających
z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) polegających na edukacji w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
Konkursy skierowane są do przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjalnych znajdujących się na terenie Bielska-Białej.

 

Tematyka konkursu zależy od  grupy docelowej:
przedszkola - „Mały Bielszczanin zna zasady jak dobrze segregować odpady”
(wykonanie plakatu),
szkoły podstawowe:
klasy I-III - hasło reklamowe promujące nową selektywną zbiórkę odpadów zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz.U. z dnia 4 stycznia 2017 r. poz. 19) ,
klasy IV-VII - wymyślenie autorskiej nazwy dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i wykonanie rysunku szyldu,
gimnazja - wymyślenie i napisanie rymowanki promującej segregację odpadów.
 
W terminie od 11 do 29 grudnia 2017 r. przedszkola i szkoły dostarczają wybrane prace do Urzędu Miejskiego do Biura ds. Gospodarki Odpadami. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2018 r. po czym wyniki zostaną ogłoszone na www.czystemiasto.bielsko-biala.pl