Fundacja Ekologiczna ARKA zaprasza na happening 18.01 (czwartek) godz. 11.00 pl. Bolka i Lolka (Galeria Sfera), który inauguruje nasz nowy projekt pt. Książka wspiera bohatera.

Dajemy drugie życie książkom.
Promujemy społeczne postawy.
SPEŁNIAMY ZIELONE MARZENIA DZIECI

To nowa inicjatywa Fundacji Ekologicznej ARKA, która łączy w sobie kilka aspektów; ochrona środowiska, edukacja kulturalna i pomoc społeczna.

 

To nowa inicjatywa Fundacji Ekologicznej ARKA, która łączy w sobie kilka aspektów; ochrona środowiska, edukacja kulturalna i pomoc społeczna.

Chcemy zbierać od zaprzyjaźnionych osób i uczestników akcji niepotrzebne książki, organizować ich kiermasze dając im „drugie życie”, a za zebrane środki fundować bilety do kin, teatrów dzieciom z domów dziecka, świetlic środowiskowych oraz spełniać ich zielone marzenia.

Bardzo ważnym elementem akcji jest podkreślanie znaczenia recyklingu i segregacji śmieci oraz tzw. upcyklingu – ponownego używania rzeczy, który ogranicza ilość produkowanych przez nas śmieci.

„Cieszymy się, iż w tych trudnych dla ngo’sów warunkach udaje nam się rozpocząć kolejną akcję – wyjaśnia Wojciech Owczarz, jej pomysłodawca – a w akcji jak to u nas łączymy tematykę ekologiczną z społeczną”.

W lutym/ marcu 2018 zorganizujemy pierwszy Kiermasz „Niepotrzebnych książek” w Galerii SFERA połączony z warsztatami ekologicznymi.

Każdy kto chce przyłączyć się do akcji może przynieść nam „niepotrzebne książki”. Będzie także w lutym uruchomiony punkt odbioru książek w Galerii SFERA.

Akcja organizowana jest w ramach całorocznego programu edukacji ekologicznej „Wszystkie kolory recyklingu” realizowanego z Miastem Bielsko-Biała oraz Zakładem Gospodarki Odpadami ZGO.