UWAGA!

  1. W związku ze zmianą systemu segregacji odpadów obowiązującą od 1 lipca 2018 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do złożenia deklaracji na nowym wzorze (DGO-2) w następujących terminach:
    • do dnia 16 marca 2018 r.- dotyczy ulic, których nazwy rozpoczynają się cyfrą albo literą od „A” do „Ł”,
    • do dnia 30 marca 2018 r.- dotyczy ulic, których nazwy rozpoczynają się literą od „ M” do „Ż”.
  2. Natomiast deklaracje obowiązujące do 30 czerwca 2018 r.(system SUCHE-MOKRE) właściciele nieruchomości niezamieszkałych składają na dotychczasowych wzorach (DGO-2) w przypadku zaistnienia zmiany.

 

DGO-1 (PDF) »
DGO-1 (DOC) »
DGO-1 (XLSX) »

DGO-2 (PDF) »
DGO-2 (DOC) »
DGO-2 (XLSX) »

DGO-3 (PDF) »
DGO-3 (DOC) »
DGO-3 (XLSX) »

DGO-4 (PDF) »
DGO-4 (DOC) »

DGO-W (PDF) »
DGO-W (DOC) »
DGO-W (XLSX) »

 

Więcej informacji »