W celu wsparcia potrzeb Mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami zielonymi, Miasto Bielsko-Biała już trzeci rok użycza bezpłatnie kompostowniki - narzędzie do skutecznego, ekonomicznego i co najważniejsze, najbardziej ekologicznego sposobu zagospodarowania odpadów zielonych z przydomowych ogrodów. Program spotkał się z dużym zainteresowaniem Mieszkańców. Dotąd wydano Mieszkańcom Bielska-Białej ponad 2,5 tysiąca sztuk kompostowników. 

Wszystkich chętnych zapraszamy do złożenia wniosku o użyczenia kompostownika. Do rozdania w tym roku zostało jeszcze tylko kilkanaście sztuk. 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania wniosków:

Aby skorzystać z Programu, należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej do Biura ds. Gospodarki Odpadami, Plac Ratuszowy 5, pok. 401gdzie będzie można wypełnić na miejscu i złożyć wniosek o użyczenie kompostownika.
Wzór wniosku będzie również można pobrać ze strony internetowej www.czystemiasto.bielsko-biala.pl

Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania liczby kompostowników.
Decyduje kolejność zgłoszeń prawidłowo wypełnionych wniosków.

Po weryfikacji wniosków wnioskujący zostaną poinformowani telefonicznie o czasie i miejscu podpisania umowy użyczenia kompostownika.

Wniosek o użyczenie kompostownika do pobrania (wersja spełniająca wymogi RODO) wersja pdf »

Kompostowniki użyczane będą nieodpłatnie na trzy lata, po tym okresie przejdą na własność użytkownika.


Po podpisaniu umowy, kompostownik będzie do odebrania w PSZOK-u przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej w dogodnych godzinach: od 6.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku oraz od 7.00 do 14.00 w soboty.
Kompostownik jest rozłożony na elementy i spakowany w poręczną paczkę o wymiarach ok. 80x60x30 cm, która zmieści się w samochodzie osobowym.
Do każdego kompostownika jest dołączona instrukcja złożenia oraz instrukcja jak kompostować odpady bio.

Program dotyczy nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych na terenie Bielska-Białej.

O użyczenie kompostownika może wystąpić właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu takiej nieruchomości pod warunkiem, że:
- dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
-   dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji,
-   złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na dzień zawarcia umowy nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Bielsko-Biała.

Program użyczenia kompostownika nie obejmuje:
- nieruchomości niezamieszkałych,
- „mieszanych” (to jest nieruchomości które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy)
- oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej  pl. Ratuszowy 5, tel. 33 470 12 61.

Zapraszamy do skorzystania z Programu.

Aby dowiedzieć się więcej jak komppostować, proszę skorzystać z zakładki PORADY