Wzorem lat poprzednich w listopadzie br. zorganizowany zostanie odbiór odpadów zielonych (liści) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zasady odbioru:

W ramach tej akcji firma wywozowa odbierze z każdej nieruchomości zamieszkałej, posiadającej przydomowy ogród nie więcej niż 4 worki o pojemności do 120 l. Liście zapakowane we własne worki (obojętne jakiej firmy, brązowe lub przeźroczyste albo inne, ale opisane czy oznaczone kartką z napisem "liście" lub "odpady zielone") należy przygotować do odbioru w wyznaczonym w deklaracji miejscu odbioru (przed nieruchomością lub w altanie śmietnikowej - w widocznym miejscu). Większa liczba worków niż 4 tj. ponad ustalony limit, nie zostanie odebrana. Tylko zawiązane worki zostaną odebrane.

Zasady wystawiania odpadów zielonych w listopadzie zostały również zamieszczone w broszurze wysłanej wraz z harmonogramem do właściciela nieruchomości.
Datą odbioru liści (lub innych odpadów zielonych) w listopadzie jest w termin wyznaczony w harmonogramie do odbioru odpadów zielonych (sobota), który w wersji papierowej został wysłany właścicielom nieruchomości przed 1 lipca 2018 r. Harmonogram można również znaleźć na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem: http://www.suez.bielsko.pl/harmonogram-odbioru-odpadow