Prosimy o wystawienie przed posesję lub w miejscu do tego wyznaczonym (wskazanym w deklaracji) pojemników/zawiązanych worków z odpadami w dniu wywozu przed godziną 5:00 rano. Kartony niemieszczące się w worku należy złożyć na płasko i związać/skleić taśmą.

 

Odbiór odpadów komunalnych realizowany jest w godzinach 05:00 –20:00. Odpady źle posegregowane zostaną odebrane jako odpady zmieszane najpóźniej do trzeciego dnia roboczego od stwierdzenia faktu nieprawidłowej segregacji. W przypadku gromadzenia odpadów komunalnych w altanie śmietnikowej lub na terenie nieruchomości należy zapewnić swobodny do nich dojazd specjalistycznym pojazdom (tzw. śmieciarkom, hakowcom).

Odbiór odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych realizowany jest w liczbie jednego (specjalnego) worka o pojemności 120 litrów miesięcznie, w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz jednorazowo w listopadzie w liczbie czterech (własnych) worków o pojemności do 120 litrów.

Popiół przed wrzuceniem do pojemnika należy wystudzić. Proszę nie zalewać popiołu wodą.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych (mebli i innych podobnych sprzętów domowych oraz ogrodowych) odbywa się od godziny 6:00 rano. Proszę nie wystawiać AGD, RTV, opon, odpadów remontowo-budowlanych i innych. Odpady takie należy we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK przy ul. Krakowskiej 315d lub ul. Straconki 1, gdzie zostaną przyjęte w ramach ustalonych limitów.