ODBIÓR CHOINEK:

  • ŻYWE – należy przygotować do odbioru wraz z frakcją BIO
  • SZTUCZNE – należy przygotować do odbioru wraz z frakcją METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

 

Choinki należy wystawiać bez ozdób, światełek, a jeśli była  w doniczce to bez gleby i doniczki. Choinki będą odbierane zgodnie z harmonogramem wywozów danej frakcji odpadów. Drzewka można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych przy ul. Krakowskiej 315d lub ul. Straconki 1.