W związku z kończącą się umową na świadczenie usług dodatkowych informujemy, że od dnia 15 marca 2019 r. godz. 14:00, do odwołania, nie będą przyjmowane nowe zamówienia na usługi dodatkowe.

Formularze, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej po tym terminie nie będą realizowane.

W okresie pomiędzy 18 marca a 29 marca 2019 r. realizowane będą, z uwzględnieniem mocy przerobowych Wykonawcy, usługi zamówione do dnia 15 marca 2019 r.
Na sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 19 marca 2019 r. będzie procedowany nowy projekt uchwały dotyczący świadczenia usług dodatkowych.
Wznowienie świadczenia usług dodatkowych na nowych zasadach nastąpi po uchwaleniu i ogłoszeniu nowej uchwały oraz podpisaniu umowy z nowym Wykonawcą usługi, a informacja w tej sprawie wraz z nowymi wzorami formularza zostanie opublikowana niezwłocznie na stronie www.czystemiasto.bielsko-biala.pl