W związku z nową uchwałą nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, która wchodzi w życie dnia 9 kwietnia 2019 r. oraz podpisaniem umowy z nowym Wykonawcą zamówienia na usługi dodatkowe będą przyjmowane od dnia 9 kwietnia 2019 r.

Na stronie www.czystemiasto.bielsko-biala.pl zostały opublikowane nowe wzory formularzy zamówienia usług dodatkowych.

Formularze, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przed tym terminem  lub zostaną złożone na nieaktualnych drukach nie będą realizowane.


Wznowienie świadczenia usług dodatkowych na nowych zasadach nastąpi od dnia 9 kwietnia 2019 r., a szczegółowe informacje o zasadach realizowania usług dodatkowych wraz z nowymi wzorami formularza znajdują się w zakładce „Usługi dodatkowe”.