Zarząd Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej informuje, że w okresie od maja do lipca 2019 r. planowana jest modernizacja instalacji sortowniczej.

W związku z powyższym mogą wystąpić przejściowe trudności w jej funkcjonowaniu, co będzie skutkowało koniecznością przekierowania strumienia odpadów do innych instalacji. Niewykluczona jest również praca zakładu w godzinach nocnych.

Modernizacja ma na celu podniesienie efektywności linii sortowniczej, tak aby uzyskać większą ilość surowców wtórnych lepszej jakości i osiągnąć wymagane na najbliższe lata poziomy odzysku.

Zarząd ZGO S.A. pragnie zapewnić, że Spółka dołoży wszelkich starań, aby planowana modernizacja nie przyczyniła się do wystąpienia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Jednakże wobec złożoności logistycznej i technicznej planowanego zadania prosi o wyrozumiałość w razie wystąpienia jakichkolwiek trudności spowodowanych przedmiotową modernizacją.