Informujemy, że program bezpłatnego użyczenia kompostowników został zakończony. Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski lecz dotąd nie otrzymali odpowiedzi znajdują się na liście rezerwowej i sukcesywnie będą telefonicznie informowani o czasie i miejscu podpisania umowy użyczenia kompostownika lub w przypadku wyczerpaniu zapasów o zakończeniu ich wydawania.