Zgodnie z uchwałą nr XXI/510/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej zmieniającą uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele tzw. nieruchomości „mieszanych”, czyli takich które oprócz zamieszkiwania służą również do innych celów np. prowadzona jest w nich działalność gospodarcza - zobowiązani są do złożenia deklaracji DGO-5 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wskazana deklaracja obowiązywać będzie od 1 stycznia 2021 r., a opłata w niej obliczona dotyczyć będzie zarówno części zamieszkałej, jak i części niezamieszkałej nieruchomości. Ponadto w ramach opłaty nieruchomość zostanie wyposażona w jeden komplet pojemników służący całej nieruchomości.
W związku z  koniecznością przekazania danych dot. nieruchomości firmie wywozowej w celu m.in. dostosowania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od dnia 1 stycznia 2021 r. właściele nieruchomosci "mieszanych" powinni złożyć ww. deklarację do dnia 20 listopada 2020 r.  z datą obowiązywania od 1 stycznia 2021 r.

- Druk deklaracji do pobrania: deklaracja DGO-5

- Zapotrzebowanie na pojemniki, w które ma zostać wyposażona nieruchomość - należy złożyć wraz z deklaracją DGO-5:
1) dla nieruchomości jednorodzinnych
2) dla nieruchomości wielolokalowych

- STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2021 R.