OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO 10 GRUDNIA 2020 R.

Wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie segregują odpadów komunalnych oraz Ci, którzy gromadzą odpady komunalne w pojemniku o pojemności 60l lub 80l, zobowiązani się do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2020 r.

OBOWIĄZEK WYPOSAŻENIA SIĘ W POJEMNIKI/KONTENERY/WORKI WE WŁASNYM ZAKRESIE

Ponadto informuję, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych wyposażają swoje nieruchomości w pojemniki/kontenery we własnym zakresie. Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy na dzień 1 sierpnia 2020 r. segregowali odpady komunalne istnieje możliwość zakupu pojemników od SUEZ Bielsko-Biała S.A., znajdujących się aktualnie na nieruchomości. UWAGA - z dniem ostatniego odbioru w grudniu 2020 r. pojemniki zostaną zabrane z nieruchomości przez firmę wywozową. 

Jednocześnie informuję, że pojemniki muszą być zgodne z normą PN-EN 840 dla pojemników dwu oraz czterokołowych, przystosowane do grzebieniowych mechanizmów załadowczych. Ponadto pojemniki powinny posiadać sprawne koła, uchwyt, pokrywę oraz miejsce na chip. W przypadku pojemników 1100 l musi być możliwość zaczepienia na „widły”.

Dodatkowo kolorystyka pojemników musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2028).

DOBROWOLNOŚĆ UDZIAŁU W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. Zatem decydując się na pozostanie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi należy złożyć stosowną zgodę, o ile nie została wcześniej złożona, w przeciwnym wypadku należy złożyć rezygnację wraz z kserokopią umowy zawartą na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym do tego podmiotem oraz deklarację stanowiącą zamknięcie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości.

Formularz zgody i rezygnacji oraz wzór deklaracji:

- Formularz zgody

- Formularz rezygnacji

- DEKLARACJA DGO-2

NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegną również stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

POJEMNOŚĆ POJEMNIKA/KONTENERA

STAWKA ZA 1 ODBIÓR

pojemnik – 120l

6,30 zł

worek – 120l

18,10 zł

pojemnik – 240l

12,60 zł

pojemnik – 1100l

58,00 zł

kontener – 5 m3

264,00 zł

kontener – 7 m3

370,00 zł

kontener – 10 m3

529,00 zł

 

6 pojemniki niezamieszkale v2