Szanowni Państwo,

zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym od dnia 1 stycznia 2021 r. każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest segregować wytworzone odpady komunalne.

Z uwagi na powyższe SUEZ Bielsko-Biała S.A. podczas drugiego odbioru odpadów w miesiącu grudniu pozostawi Państwu komplet worków do selektywnego zbierania odpadów. Na frakcję BIO należy przeznaczyć worek opisany jako frakcja Zielone.

Z uwagi na dużą liczbę nieruchomości, na które muszą zostać dostarczone pojemniki - pojemniki na frakcję BIO i Pozostałości po segregowaniu zostaną podstawione na nieruchomość najpóźniej do 1 marca 2021 r. Do tego czasu uprzejmie proszę, aby Państwo gromadzili odpady w workach dostarczonych przez Spółkę SUEZ lub własnych (opisanych lub przeźroczystych).

Proszę również, aby w pojemniku, który mają Państwo na nieruchomości (tym, w którym dotychczas gromadzili Państwo odpady Zmieszane) gromadzone były odpady frakcji Metale i Tworzywa Sztuczne. W przypadku posiadania przez Państwa pojemników o pojemności mniejszej niż 120l podczas uzupełniania pozostałych pojemników może zajść konieczność zmiany pojemnika i przeznaczenia go np. na odpady innej frakcji. W takim wypadku SUEZ Bielsko-Biała S.A. dokona stosownych zmian i właściwie oznaczy pojemniki odpowiednią nazwą frakcji.

W razie nieotrzymania przez Państwa worków proszę o gromadzenie odpadów we własnych workach lub zgłoszenie się do SUEZ Bielsko-Biała S.A. (Bielsko-Biała ul. Reksia 6) na portiernię celem ich odebrania.

Za wszelkie utrudnienia bardzo przepraszam.

Z poważaniem

Joanna Bojczuk

Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami