Kto jest zobowiązany złożyć deklarację?
Do złożenia deklaracji DGO-4  zobowiązani są:
a) właściciele:
- nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
- innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;
b) Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla ogródków działkowych na terenie ROD.

Co, jak, kiedy i gdzie? -  odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Do kiedy należy złożyć deklarację DGO-4 ?

Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia uzyskania statusu właściciela nieruchomości.

Gdzie złożyć  i w jakiej formie?

w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej:
- Plac Ratuszowy 6, Biuro Obsługi Interesanta, parter,  stanowisko nr 2
- Plac Ratuszowy 5, Wydział Gospodarki Odpadami, IV piętro, pok. 405
w godzinach pracy Urzędu, deklarację można złożyć w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).
Gdzie można znaleźć formularz, informację o stawkach i jak wypełnić?

Wzór deklaracji DGO-4 wraz z objaśnieniami o sposobie jej wypełnienia (znajdującymi się na końcu formularza) znajduje się w zakładce ZANIM PODPISZESZ DEKLARACJĘ.
Papierową wersję można otrzymać w Urzędzie Miejskim, w punktach wskazanych wyżej.

Od kiedy płacić, jak i w jakich terminach?
Opłata ma charakter roczny ryczałtowy i jest płatna w czterech, określonych w deklaracji ratach:
  I rata - do 15 marca 2016 r.
 II rata - do 15 maja 2016 r.
III rata - do 15 września 2016 r.
IV rata - do 15 listopada 2016 r.
Indywidualne numery kont do wpłat zostaną wysłane na adres korespondencyjny wskazany w złożonej deklaracji.

Ile płacić?

Ustala się następujące roczne, ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
1) w przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:
a) od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 165,00 zł na rok,
b) od każdej działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych - 30,00 zł na rok, przy czym wysokość opłaty dla ogrodu działkowego stanowi iloczyn liczby działek wchodzących w jego skład oraz stawki opłaty,
2) w przypadku nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:
a) od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe - 330,00 zł,
b) od każdej działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych - 60,00 zł, przy czym wysokość opłaty dla ogrodu   działkowego stanowi iloczyn liczby działek wchodzących w jego skład oraz stawki opłaty.


Podstawa prawna:

Akty prawa miejscowego w tym zakresie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym województwa śląskiego i po wejściu w życie jego zapisy obowiązują wszystkich właścicieli tego typu nieruchomości.
Szczegółowy zakres usług w zamian za opłatę - pobierz dokument

Więcej pytań?

W celu uzyskania dodatkowych informacji, bądź zaistnienia wątpliwości prosimy o przesłanie pytań
w formie pisemnej, bądź elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..