Przypominamy, że od lipca 2016 roku w naszym mieście zaczyna obowiązywać selektywna zbiórka "SZKŁA" - czyli opakowań szklanych.
Mieszkańcy domów jednorodzinnych i szeregowych, a także właściciele domków  letniskowych będą oddawać opakowania szklane w specjalnie do tego przeznaczonych workach na "SZKŁO", które zostaną dostarczone przez firmę wywozową. Należy starać się nie tłuc szkła przed wrzuceniem do worka.
Mieszkańcy bloków i kamienic opakowania szklane będą odawać do zielonych pojemników typu "dzwon" lub specjalnie oznaczonych pojemników w altanie śmietnikowej.

W okresie od 4 do 31 maja 2016r. przyjmowano wnioski o użyczenie kompostownika. Program  cieszył się dużym  zainteresowaniem Mieszkańców.
W ww. okresie złożono w Urzędzie Miejskim prawie 1900 wniosków o użyczenie kompostownika.
      
W dniu 7 czerwca 2016r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert w ogłoszonym dnia 25 maja 2016r. przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę kompostowników, w wyniku którego zostanie zamówionych 1870 kompostowników (1660 większych i 210 mniejszych).

Aktualnie trwa weryfikacja wniosków o użyczenie kompostowników pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Właściciele nieruchomości, których wnioski zostaną zweryfikowane pozytywnie będą niezwłocznie informowani drogą telefoniczną o dacie podpisania umowy i odbioru kompostownika.


O otrzymaniu kompostownika decydować będzie kolejność prawidłowo złożonych wniosków i spełnianie wymagań Programu.

TORBA ZA SUROWCE – III edycja akcji i ostatnia

4 czerwca  w nowym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (róg ul. Leszczyńskiej i Straconki, obok Gemini) odbędzie się w godz. 9.00-17.00 zbiórka surowców (makulatury i opakowań szklanych). Partnerami akcji są Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Zakład Gospodarki Odpadami.

Torby zaprojektowali artyści: Krzysztof Kokoryn, Małgorzata Rozenau, Dariusz Paczkowski, Wiesław Łysakowski,  Alicja Jakimow, Maciej Szymonowicz ale także: Andrzej Mleczko, Andrzej Rysuje czy instytucje: TS Podbeskiedzie, Radio Bielsko i Kurier Radia Bielsko.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz firma SKY RECYCLING SYSTEM Sp. z o.o. zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka elektrośmieci.

7 czerwca 2016 r. (wtorek)

1./ miejsce zbiórki Biała Krakowska: przy skrzyżowaniu ul. Boh. Westerplatte
i Norwida zatoczka przy bocznym wjeździe do szkoły. (16:00 - 18:00)

2./miejsce zbiórki Sarni Stok: ul. Kozia 4a i6a, parking. (18:00 - 20:00)

13 maja 2016 r. przed Teatrem Polskim w Bielsku-Białej odbył się happening "Kompostownik - cud życia". Dzieci posadziły sadzonki dyni  do recyklingowych kubków po kefirze  wypełnionych ziemią wyprodukowaną w przydomowym kompostowniku.