Dobiegły końca prace nad utworzeniem drugiego w Bielsku-Białej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który został wybudowany przy ul. Straconki 1  (u zbiegu ul. Leszczyńskiej i Straconki, niedaleko centrum handlowego Gemini Park). Ruszył on w połowie kwietnia, inauguracja odbyła się 15 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00. Jest to filia PSZOK-u funkcjonującego w Zakładzie Gospodarki Odpadami przy ul. Krakowskiej.  Zakład Gospodarki Odpadami S.A. zrealizował inwestycję o wartości 1,2 mln zł. Zakres prac był szeroki, obejmowały one między innymi budowę dojazdu, kanalizacji, utwardzenie terenu, ogrodzenie a także budowę kontenera biurowo-socjalnego. Odpady trafią do ok. 18 kontenerów o pojemności od 4 do 36 m3. Dodatkowo teren został ogrodzony i obsadzony zielenią.

Konkurs pod nazwą „PAPIER, PLASTIK, SZKŁO – SEGREGACJA TO JEST TO!”  został rozstrzygnięty. Celem konkursu było podniesienie edukacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych oraz promowanie selektywnego zbierania odpadów w pojemnikach typu dzwon i recyklingu odpadów. Ponadto konkurs był powiązany ze zbiórką makulatury. W konkursie wzięło udział 8 Przedszkoli, które złożyły 31 prac oraz 16 Szkół Podstawowych, które złożyły 30 prac.

Uprzejmie informuję, że od dnia 01.02.2016 r. ulegają zmianie godziny pracy Biura Obsługi Klienta SITA ZOM S.A .
 
Poniedziałek   od 7.00 – 18.00
Wtorek             od 7.00 – 16.00
Środa                od 7.00 – 18.00
Czwartek         od 7.00 - 16.00
Piątek               od 7.00 - 16.00
 
Aby pozbyć się żywej choinki należy wystawić ją (bez doniczki i ozdób choinkowych) koło pojeminika na odpady Mokre w dniu odbioru odpadów Mokrych.
Sztuczne stroiki, donice i ozdoby choinkowe należy wyrzucić do odpadów Suchych, sztuczne choinki wystawić obok pojemnika na odpady Suche.
Tak przygotowane do odbioru drzewka świąteczne odbierze SITA ZOM S.A.
W związku z obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. nowym aktem prawa miejscowego - Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIII/210/2015 z dnia 24.11.2015 r. 
reklamacje ws. niewłaściwego świadczenia usług przez Wykonawcę  odbioru odpadów,  w szczególności w sprawie:
- braku lub nieprawidłowego harmonogramu,
- braku odbioru odpadów,
- niedostarczenia pojemników,
a także reklamacje ws. niewłaściwego świadczenia usług przez PSZOK, przyjmowane są przez Biuro ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego zgodnie z zasadami określonymi w § 9 ww. aktu prawa miejscowego.