Od 14 listopada 2016 r. rozpoczyna się dodatkowy nabór  na bezpłatne użyczenie kompostownika.

Aby skorzystać z Programu, należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i złożyć wniosek o użyczenie kompostownika. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej informuje, iż wzorem lat poprzednich w listopadzie br. zorganizowany zostanie interwencyjny odbiór odpadów zielonych (liści) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

8 października 2016 r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Straconki 1 odbyła się kolejna edycja akcji „Drzewko za Surowce”.
Fundacja Ekologiczna Arka wraz z Zakładem Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach  zbierała surowce wtórne, takie jak makulatura, puszki aluminiowe, butelki PET i szklane oraz Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEiE), w zamian za które wydawano sadzonki drzew oraz kwiatów ogrodowych.

Fundacja Ekologiczna ARKA organizuje kolejną akcję Drzewko za surowce. 8 października w sobotę w godz. 9.00 – 17.00 zapraszamy do wymiany surowców wtórnych na sadzonki drzew i kwiatów.
Akcja odbędzie się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) róg ul. Leszczyńskiej i Straconki (obok GEMINI).
 


W okresie od 4 października do 29 listopada 2016 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, firma SKY RECYCLING SYSTEM Sp. z o.o. przeprowadzi zbiórki elektrośmieci. Na terenie naszego miasta w wybrane wtorki i czwartki w godzinach od 16:00 do 20:00 odbędą się 32 zbiórki w wyznaczonych miejscach.


Harmonogram zbiórek - POBIERZ TUTAJ »

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2337) pobierz(PDF) », od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji.
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

W związku z awarią samochodów SITA ZOM S.A., w najbliższą sobotę 03.09.2016 r. Spółka realizować będzie odbiór odpadów suchych, mokrych oraz szkła z niektórych punktów odbioru zaplanowanych na 02.09.2016 r. (piątek)
Wykaz ulic  wraz z informacją w sprawie
przesunięcia terminu w odbiorze odpadów został zamieszczony na stonie SITA ZOM S.A. 
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
W związku z przejściowymi utrudnieniami w odbiorze odpadów przez SITA ZOM S.A., w najbliższą sobotę 27.08.2016 r. Spółka realizować będzie odbiór odpadów suchych, mokrych oraz szkła z niektórych punktów odbioru.
Wykaz ulic  wraz z informacją w sprawie
przesunięcia terminu w odbiorze odpadów został zamieszczony na stonie SITA ZOM S.A. 
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
Uprzejmie informujemy, że ze względu na zmianę harmonogramu 06.08.2016 r. zostanie zrealizowany dodatkowy odbiór odpadów suchych z poniższych posesji.

DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW SUCHYCH 

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr XVIII/330/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, OD DNIA 1 LIPCA 2016 R. BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ NOWE WZORY DEKLARACJI.