Zgodnie Ustawą o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 12 listopada 2018 r. został ustanowiony dniem ustawowo wolnym od pracy.

W związku z tym PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w Bielsku-Białej (PSZOK ul. Straconki 1 oraz PSZOK ul. Krakowska 315 D), w dniu 12 listopada 2018 r. będą NIECZYNNE.

 

Zgodnie Ustawą o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 12 listopada 2018 r. został ustanowiony dniem ustawowo wolnym od pracy.

W celu zapewnienia ciągłości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, odbiory zaplanowane na 12 listopada 2018 r. w dotychczasowym harmonogramie, pomimo wprowadzenia przez Sejm dnia wolnego zostaną zrealizowane tak jak w dzień powszedni, zgodnie z wcześniejszym planem.

 

 

ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI
UWAGA - ZMIANY HARMONOGRAMU!!!
(zmiany w harmonogramie zaznaczone są kolorem żółtym)

Harmonogramy »

 

 

Wzorem lat poprzednich w listopadzie br. zorganizowany zostanie odbiór odpadów zielonych (liści) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zasady odbioru:

W okresie od 1 października 2018 r. do 3 grudnia 2018 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, firma BIOSYSTEM S.A. przeprowadzi zbiórki elektrośmieci. Na terenie naszego miasta we wskazane dni odbędą się 32 zbiórki w wyznaczonych miejscach.

UWAGA! NOWOŚĆ!

Oprócz dotychczasowego harmonogramu odbioru na stronie www, dodatkowo SUEZ Bielsko-Biała S.A. - wykonawca usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Bielska-Białej, udostępnił aplikację mobilną INFO SUEZ, dzięki której możemy, po odpowiednich ustawieniach,  otrzymywać powiadomienia o nadchodzących odbiorach odpadów z naszej posesji oraz szereg innych informacji związanych z gospodarką odpadami w Bielsku-Białej.
W aplikacji możemy również znaleźć w razie wątpliwości odpowiedzi  jak segregować wg nowych zasad obowiązujących od 1 lipca 2018 r. - bowiem teraz dotychczasowy  
internetowy "segregator odpadów" dostępny na stronie www SUEZ Bielsko-Biała S.A.  (internetowy segregator odpadów) jest dostępny w aplikacji mobilnej.

Aplikacja INFO SUEZ dla systemów ANDROID oraz iOS dostępna  jest bezpłatnie w sklepach Google Play oraz App Store.

Do 30 czerwca odpady powstałe w naszych domach segregowaliśmy: SUCHE / MOKRE / SZKŁO a od 1 lipca segregujemy: PAPIER / METALE I TWORZYWA SZTUCZNE / SZKŁO / BIO / POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU.

Jak segregować w okresie przejściowym, pomiędzy ostatnim odbiorem w czerwcu, zmianą nazw pojemników, dostarczeniem nowych worków, a pierwszym odbiorem w lipcu obrazuje poniższa tabela:

nazwa pojemnika/worka*
w poprzednim systemie segregacji
nazwa pojemnika/worka*
w nowym systemie segregacji
w okresie od ostatniego odbioru
do 30 czerwca
wrzucamy odpady:
w okresie od 1 lipca
do pierwszego odbioru w lipcu wrzucamy odpady:
nadmiar odpadów wystawiamy w dniu odbioru
wg nowego harmonogramu:
SUCHE METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

SUCHE

METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE
w terminie wyznaczonym na odbiór frakcji:  METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, nadmiar ponad pojemnik / otrzymany dedykowany worek* - we własnych workach, przeźroczystych lub opisanych co do frakcji (np. na przyklejonej  kartce)
- PAPIER PAPIER PAPIER w terminie wyznaczonym na odbiór frakcji:  PAPIER, nadmiar ponad pojemnik / otrzymany dedykowany worek* - we własnych workach, przeźroczystych lub opisanych co do frakcji (np. na przyklejonej  kartce)
MOKRE POZOSTAŁOŚCI
PO SEGREGOWANIU
MOKRE POZOSTAŁOŚCI
PO SEGREGOWANIU
w terminie wyznaczonym na odbiór frakcji:  POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU, nadmiar ponad pojemnik / otrzymany dedykowany worek* - we własnych workach, przeźroczystych lub opisanych co do frakcji (np. na przyklejonej  kartce)
- BIO BIO BIO w terminie wyznaczonym na odbiór frakcji:  BIO, nadmiar ponad pojemnik / otrzymany dedykowany worek* - we własnych workach, przeźroczystych lub opisanych co do frakcji (np. na przyklejonej  kartce)
SZKŁO SZKŁO (bez zmian) SZKŁO SZKŁO w terminie wyznaczonym na odbiór frakcji:  SZKŁO, nadmiar ponad pojemnik / otrzymany dedykowany worek* - we własnych workach, przeźroczystych lub opisanych co do frakcji (np. na przyklejonej  kartce)
ZIELONE ZIELONE (bez zmian) ZIELONE ZIELONE w terminie wyznaczonym na odbiór frakcji:  ZIELONE, limitowany odbiór 1 worka na miesiąc (tylko otrzymany wraz z nowym harmonogramem dedykowany worek oznaczony indywidualnym kodem QR)

* w zależności od rodzaju nieruchomości system pojemnikowy lub workowy - więcej zobacz tu

UWAGA! Jeżeli nie wystawili Państwo do odbioru odpadów SUCHYCH lub MOKRYCH w ostatnim terminie czerwca (np. z powodu urlopu) i pojemnik nie został oklejony nową nazwą frakcji, proszę od 1 lipca uzupełniać zawartość tych pojemników segregując już wg nowych zasad (tj. do pojemnika na MOKRE wrzucać POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU, a do pojemnika na SUCHE wrzucać METALE I TWORZYWA SZTUCZNE. Resztki kuchenne proszę wrzucać do pojemnika na BIO, a odpady papieru i kartonu do osobnego worka na PAPIER. Tak zebrane odpady proszę wystawić do odbioru zgodnie z nowym harmonogramem. Nadmiar niemieszczący się w posiadanych pojemnikach/workach* należy wystawić we własnych workach, przeźroczystych lub opisanych co do frakcji (np. na przyklejonej  kartce).

UWAGA! Pojemniki o poj. 120 l na BIO podstawiane były najpóźniej przy ostatnim odbiorze odpadów MOKRYCH w czerwcu. Jeżeli nie otrzymali jeszcze Państwo pojemnika na BIO (ponieważ np. nie wystawili Państwo wtedy odpadów MOKRYCH do odbioru), proszę zgłosić to na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Częstotliwość odbioru odpadów z posesji danego typu została określona w aktach prawa miejscowego (zobacz)

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, A TAKŻE SZEREGOWEJ, JEŻELI ODPADY NIE SĄ GROMADZONE WE WSPÓLNEJ ALTANIE ŚMIETNIKOWEJ

a) PAPIER – 1 raz na miesiąc kalendarzowy,
b) SZKŁO – 1 raz na miesiąc kalendarzowy,
c) METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – 1 raz na miesiąc kalendarzowy,
d) BIO – 1 raz na dwa tygodnie,
e) POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU – 1 raz na dwa tygodnie,
f) POPIÓŁ – 2 razy na miesiąc kalendarzowy w okresie od 1 października do 30 kwietnia oraz 1 raz na dwa miesiące kalendarzowe w okresie od 1 maja do 30 września,
g) ODPADY ZMIESZANE – 1 raz na dwa tygodnie,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 2 razy na rok kalendarzowy

Na czym polegają zmiany w segregacji - pobierz            Zasady segregacji od 1 lipca 2018 roku - pobierz

W nowym, ogólnopolskim, obowiązującym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów) od 1 lipca 2018 r. systemie gospodarowania odpadami wszystkie opady komunalne gromadzimy selektywnie według następującego schematu:

Odpady do odbioru sprzed posesji - w pięciu oddzielnych pojemnikach/workach (w zależności od rodzaju posesji):

  • SZKŁO, czyli opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i kolorowego, powstające w gospodarstwach domowych.
  • PAPIER, czyli odpady z papieru, makulatura i karton.
  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, czyli surowce wtórne  z metalu, plastiku, folii i innych tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po napojach czy kartony po mleku), które zostaną dosortowane na poszczególne rodzaje tworzyw (PET z podziałem na kolory, PE, PP, HDPE, LDPE, PS, tetrapack, metale żelazne, aluminium itd.) na nowoczesnej linii sortowniczej.
  • BIO, czyli odpady kuchenne ulegające biodegradacji, w szczególności resztki jedzenia, zużyte papierowe serwetki i ręczniki kuchenne oraz drobne rośliny doniczkowe (które trafią prosto do przemysłowej kompostowni), za wyjątkiem odpadów zielonych z ogrodu.
  • POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU, czyli te, które nie mogą trafić do pozostałych pojemników, w szczególności zużyte środki higieniczne (pampersy, podpaski itp.), żwirek z domowej hodowli zwierząt (np. kota, chomika) wraz z ich odchodami, popiół z papierosów wraz z niedopałkami, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, a także: ceramika, fajans, szkło kryształowe, okularowe, drobne akcesoria i przybory domowe z drewna, skóry, gumy (np. drewniane zabawki, klocki, kredki, farbki szkolne, gumki, piłki, koszyki wiklinowe, buty, paski skórzane oraz drobne tekstylia, za wyjątkiem odpadów zawierających substancje niebezpieczne (np. lakiery, rozpuszczalniki, gaz), elektrośmieci, baterii oraz innych odpadów, które należy oddawać do PSZOK

Dodatkowo, jeżeli powstają: 

Uprzejmie informujemy, że w związku z nadchodzącymi z dniem 1 lipca zmianami zasad segregacji odpadów, Wykonawca usługi odbioru odpadów - SUEZ Bielsko-Biała S.A., rozpoczął dostarczanie pojemników i dostosowywanie dotychczasowych pojemników do gromadzenia nowych frakcji odpadów.  Ma to miejsce podczas odbioru odpadów MOKRYCH, dlatego prosimy o wystawianie pojemników przed poseseję w terminie odbioru, nawet jeśli nie ma w nich odpadów.

 

Zasady zmiany pojemników:
Na posesje dostarczane są dodatkowe pojemniki 120L na odpady BIO.
Równocześnie na pojemnikach MOKRE 120L zostają przeklejone etykiety o nazwie POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU. Jeżeli mieszkańcy posiadają pojemnik 240L na odpady MOKRE, wówczas zostają one wymienione na pojemnik o pojemności 120l.

Segregacja w okresie przejściowym (nie później niż do 30 czerwca 2018 r.) :
Odpady MOKRE (gromadzone według dotychczasowych zasad) wrzucamy do pojemnika na POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU, a jeżeli odpadów MOKRE jest więcej ponad stan pojemnika (dotyczy mieszkańców, którym dokonano zmiany na pojemnik o mniejszej pojemności) nadwyżkę wrzucamy do pojemnika na BIO - w okresie od podstawienia pojemnika na BIO do ostatniego terminu odbioru w czerwcu.
Od 1 lipca segregujemy według nowych zasad. Nowe zasady segregacji -  przejdź tutaj

O zmianach w pojemnikach i workach na inne frakcje (PAPIER, SZKŁO, METALE i TWORZYWA SZTUCZNE) oraz sposobie gromadzenia w okresie przejściowym zamieścimy informację wkrótce.