Informujemy, że w ramach umowy na odbiór odpadów z terenu Bielska-Białej, zawartej pomiędzy SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. a Gminą Bielsko-Biała, Wykonawca usługi rozpoczął proces związany z zapewnieniem systemu identyfikacji pojemników/kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych.

W związku z tym, pojemniki/kontenery będą trwale opatrzone transponderami czyli tzw. "chipami".
 

W okresie od 24 września do 17 listopada 2015 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, firma SKY RECYCLING SYSTEM Sp. z o.o. przeprowadzi zbiórkę elektrośmieci. Na terenie naszego miasta w wybrane wtorki i czwartki odbędą się 32 zbiórki  w wyznaczonych miejscach.
 

 Harmonogram zbiórek - pobierz tutaj

Kilometry dla Ziemi
czyli finał kampanii Sprzątanie świata - Polska 2015
18 - 20 września

11 września 2015 r. odbyły się pierwsze zajęcia na ścieżce edukacyjnej, która powstała przy ZGO S.A. w Bielsku-Białej.  Zapraszamy szkoły do odwiedzenia ścieżki edukacyjnej - pobierz ulotkę

Przypominamy, że 20 listopada 2015 r. mija termin na złożenie deklaracji DGO-4 obowiązującej na rok 2016.

 Kto jest zobowiązany złożyć?

Do złożenia deklaracji DGO-4  zobowiązani są:
a) właściciele:
- nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
- innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;
b) Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla ogródków działkowych na terenie ROD.

Co, jak, kiedy i gdzie? -  odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

UWAGA! NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI DOTYCZĄCE:
- nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
- innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
-rodzinnych ogrodów działkowych.

     W dniu 21 sierpnia 2015 r. od godz.: 7:00 do godz.: 15:30 nie będzie możliwości skontaktowania się z SITA ZOM S.A.  pod numerami telefonii stacjonarnej

   W dniu 19 czerwca 2015 r. w Parku Słowackiego odbędzie się piąta edycja Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii.

Uprzejmie przypominamy, że termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc maj i czerwiec 2015 r. mija 15 czerwca 2015 roku.

 

Uwaga! Z dniem 1 lipca 2015 roku zmianie ulegają terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i jest zgodny ze standardami W3C.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

TAB - przejście do kolejnego odnośnika) lub
SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego odnośnika).
Alt + < (strzałka w lewo) lub Backspace - wstecz – przejdź do poprzedniej strony    
Alt + > (strzałka w prawoo) lub Shift + Backspace - do przodu – przejdź do następnej strony    
Alt + Home - strona startowa
Ctrl + O - otwórz plik   
F5 lub  Ctrl + R - odśwież   
Esc - zatrzymaj – Zatrzymaj wczytywanie