Konkurs pod nazwą „PAPIER, PLASTIK, SZKŁO – SEGREGACJA TO JEST TO!” skierowany jest do przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych znajdujących się na terenie Bielska-Białej.
 

W związku z powstałymi zaległościami w odbiorze popiołu przez SITA ZOM S.A., w sobotę 24 października 2015 r. odbędzie się wywóz popiołu z podanych poniżej ulic. Prosimy o pozostawienie wystawionych do odbioru pojemników. Za opóźnienia w realizacji usługi przez SITA ZOM S.A. przepraszamy.

     Fundacja Ekologiczna ARKA, Gmina Bielsko-Biała, ZGO S.A. oraz nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zapraszają na kolejną akcję zbiórki surowców wtórnych.

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza, że rozpoczęto proces konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 3  do 9 października  2015 r.

Informujemy, że w ramach umowy na odbiór odpadów z terenu Bielska-Białej, zawartej pomiędzy SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. a Gminą Bielsko-Biała, Wykonawca usługi rozpoczął proces związany z zapewnieniem systemu identyfikacji pojemników/kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych.

W związku z tym, pojemniki/kontenery będą trwale opatrzone transponderami czyli tzw. "chipami".
 

W okresie od 24 września do 17 listopada 2015 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, firma SKY RECYCLING SYSTEM Sp. z o.o. przeprowadzi zbiórkę elektrośmieci. Na terenie naszego miasta w wybrane wtorki i czwartki odbędą się 32 zbiórki  w wyznaczonych miejscach.
 

 Harmonogram zbiórek - pobierz tutaj

Kilometry dla Ziemi
czyli finał kampanii Sprzątanie świata - Polska 2015
18 - 20 września

11 września 2015 r. odbyły się pierwsze zajęcia na ścieżce edukacyjnej, która powstała przy ZGO S.A. w Bielsku-Białej.  Zapraszamy szkoły do odwiedzenia ścieżki edukacyjnej - pobierz ulotkę

Przypominamy, że 20 listopada 2015 r. mija termin na złożenie deklaracji DGO-4 obowiązującej na rok 2016.

 Kto jest zobowiązany złożyć?

Do złożenia deklaracji DGO-4  zobowiązani są:
a) właściciele:
- nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
- innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;
b) Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla ogródków działkowych na terenie ROD.

Co, jak, kiedy i gdzie? -  odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

UWAGA! NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI DOTYCZĄCE:
- nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
- innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
-rodzinnych ogrodów działkowych.