Przypominamy, że 20 listopada 2015 r. mija termin na złożenie deklaracji DGO-4 obowiązującej na rok 2016.

 Kto jest zobowiązany złożyć?

Do złożenia deklaracji DGO-4  zobowiązani są:
a) właściciele:
- nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
- innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;
b) Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla ogródków działkowych na terenie ROD.

Co, jak, kiedy i gdzie? -  odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

UWAGA! NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI DOTYCZĄCE:
- nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
- innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
-rodzinnych ogrodów działkowych.

     W dniu 21 sierpnia 2015 r. od godz.: 7:00 do godz.: 15:30 nie będzie możliwości skontaktowania się z SITA ZOM S.A.  pod numerami telefonii stacjonarnej

   W dniu 19 czerwca 2015 r. w Parku Słowackiego odbędzie się piąta edycja Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii.

Uprzejmie przypominamy, że termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc maj i czerwiec 2015 r. mija 15 czerwca 2015 roku.

 

Uwaga! Z dniem 1 lipca 2015 roku zmianie ulegają terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i jest zgodny ze standardami W3C.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

TAB - przejście do kolejnego odnośnika) lub
SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego odnośnika).
Alt + < (strzałka w lewo) lub Backspace - wstecz – przejdź do poprzedniej strony    
Alt + > (strzałka w prawoo) lub Shift + Backspace - do przodu – przejdź do następnej strony    
Alt + Home - strona startowa
Ctrl + O - otwórz plik   
F5 lub  Ctrl + R - odśwież   
Esc - zatrzymaj – Zatrzymaj wczytywanie    

Na konkurs organizowany w ramach akcji Listy dla Ziemi wpłynęły setki prac z całej Polski.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) informujemy, że obecnie trwa proces zbierania opinii od Rad Osiedli reprezentujących mieszkańców danych osiedli odnośnie lokalizacji dla takiego punktu.

UWAGA!
Rusza trzecia edycja ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi, w której bierze udział również nasze Miasto! Udział w pisaniu listów wezmą przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Inauguracja odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00
na Placu Bolka i Lolka, Galeria Sfera

ZAPRASZAMY!

 

Zgodnie z uchwałami nr XLVII/1130/2014 i XLVII/1131/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej regulującymi gospodarkę odpadami komunalnymi - od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe zasady postępowania z odpadami zielonymi. Nie można ich wrzucać do pojemnika na odpady MOKRE, ani do żadnych innych pojemników.