Na konkurs organizowany w ramach akcji Listy dla Ziemi wpłynęły setki prac z całej Polski.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) informujemy, że obecnie trwa proces zbierania opinii od Rad Osiedli reprezentujących mieszkańców danych osiedli odnośnie lokalizacji dla takiego punktu.

UWAGA!
Rusza trzecia edycja ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi, w której bierze udział również nasze Miasto! Udział w pisaniu listów wezmą przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Inauguracja odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00
na Placu Bolka i Lolka, Galeria Sfera

ZAPRASZAMY!

 

Zgodnie z uchwałami nr XLVII/1130/2014 i XLVII/1131/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej regulującymi gospodarkę odpadami komunalnymi - od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe zasady postępowania z odpadami zielonymi. Nie można ich wrzucać do pojemnika na odpady MOKRE, ani do żadnych innych pojemników.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lutego 2015 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw) zmianie ulegają niektóre elementy systemu gospodarki odpadami.  M.in. w wyniku nowelizacji ustawy Rada Miejska w Bielsku-Białej w dniu 17 lutego 2015 r. podjęła uchwałę nr V/46/2015 w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W dniach od 5 marca do 5 maja 2015 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, firma SKY RECYCLING SYSTEM Sp. z o.o. przeprowadzi zbiórkę elektrośmieci.

Na terenie naszego miasta odbędzie się 30 zbiórek w wyznaczonych miejscach.

Konkurs pod nazwą „DOBRE RADY – KOMPOSTUJ ODPADY” skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Bielska-Białej.

ZMIANY W SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE ODPADÓW KOMUNALNYCH:

Nadal obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych z podziałem na dwie frakcje:

  • MOKRE, czyli odpady ulegające biodegradacji,
  • SUCHE, czyli surowce wtórne i pozostałe odpady, które można wrzucać do pojemników przydomowych.

Dodatkowo w osobnym pojemniku gromadzimy POPIÓŁ, którego nie można zalewać wodą.

 

UWAGA!Od 1 stycznia 2015 r. do pojemnika na odpady MOKRE nie można wrzucać odpadów zielonych – trawy, liści, gałęzi.

Wszystkich mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Bielska-Białej uprzejmie informujemy, że odbiór odpadów komunalnych wykonywany będzie przez dotychczasowego Wykonawcę.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem, wydrukiem oraz dostarczeniem harmonogramów. Do czasu ich otrzymania prosimy Państwa o posługiwanie się tymczasowym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, który znaleźć można na stronie internetowej SITA ZOM S.A. pod adresem http://www.sita.bielsko.pl/harmonogram-odbioru-odpadow#bielsko-biala.