Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji tej właściciel nieruchomości określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą naliczenia opłaty jest  liczba gospodarstw domowych zamieszkujących nieruchomość  i stawka, zależna od liczby osób tworzących gospodarstwo, określona odrębną uchwałą Rady Miejskiej. 

Wzór deklaracji został określony uchwałą Rady Miejskiej. Uchwała ta określa sposób wypełnienia deklaracji, termin i miejsce jej składania oraz wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

 • osobiście - w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 3, parter, plac Ratuszowy 6.
 • wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała),
 • wysłać elektronicznie za pomocą e-skrzynki podawczej UM: kliknij tutaj , więcej o systemie SEKAP - zobacz tutaj

w następujących terminach: 

 • dla budynków mieszkalnych:
  • w terminie 14 dni od zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości ,
    
  • w  terminie 14 dni od zaistnienia każdej zmiany stanowiącej podstawę do naliczenia opłaty (np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby mieszkańców - bez względu na to czy są zameldowani czy nie)
 • dla nieruchomości niezamieszkałych:
  • w terminie 14 dni od powstania pierwszych odpadów komunalnych
  • w terminie 14 dni od zaistnienia każdej zmiany będącej podstawą naliczenia opłaty (np. zmiana sposobu zbierania odpadów, zmiana liczby wywozów itp.)
 • dla nieruchomości nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:
   
  • w terminie 14 dni od dnia uzyskania statusu właściciela nieruchomości letniskowej lub przeznaczonej na cele rekreacyjno-wypocznkowe.
    

Formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania:

1.   DEKLARACJA DGO-1

Składana przez właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe).

Jeżeli mieszkasz w takim budynku Zarząd lub Zarządca złoży deklarację za Ciebie. Twoim obowiązkiem jest informować go na bieżąco o zmianie liczby osób w Twoim gospodarstwie domowym.

 • Deklaracja DGO-1 (pdf) - pobierz
 • Deklaracje DGO-1 (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • Deklaracja DGO-1 (wersja edytowalna - excel) - pobierz
 • Zapotrzebowanie na pojemniki (zmieszane) - pobierz
 • Zapotrzebowanie na pojemniki (segregacja od 01.07.2018 r.) - pobierz

 

2.   DEKLARACJA DGO-2

Składana przez WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (nieruchomości, na których znajduje się np.: biuro, hurtownia, zakład handlowy, usługowy, produkcyjny, targowisko, lokal gastronomiczny, gabinet lekarski, przychodnia, hotel lub inna placówka noclegowa, przedszkole, szkoła lub inna placówka oświatowa, urząd, instytucja, szpital, obiekt sportowy, cmentarz, dom w budowie).

- wzory deklaracji obowiązujące dla systemu zbiórki „SUCHE/MOKRE” - obowiązującego do 30.06.2018 r.:

 • Deklaracja DGO-2 (pdf) - pobierz
 • Deklaracja DGO-2 (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • Deklaracja DGO-2 (wersja edytowalna - excel) - pobierz


- wzory deklaracji obowiązujące dla nowego systemu selektywnej zbiórki - obowiązującego od 01.07.2018 r.:

 • Deklaracja DGO-2 (pdf) - pobierz
 • Deklaracja DGO-2 (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • Deklaracja DGO-2 (wersja edytowalna - excel) - pobierz

 

3.  DEKLARACJA DGO-3

Składana przez właścicieli domów jednorodzinnych.

 • Deklaracje DGO-3 (pdf) - pobierz
 • Deklaracja DGO-3 (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • Deklaracja DGO-3 (wersja edytowalna - excel) - pobierz

UWAGA! Pojemniki są przydzielane zgodnie z zasadami ustalonymi w akcie prawa miejscowego - zobacz


4.  DEKLARACJA DGO-4

składana przez właścicieli:

 • nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
 • innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,

a także przez zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla ogródków działkowych na terenie ROD

 • Deklaracja DGO-4 (pdf) - pobierz
 • Deklaracja DGO-4 (wersja edytowalna - word) - pobierz

UWAGA! Pojemniki są przydzielane zgodnie z zasadami ustalonymi w akcie prawa miejscowego - zobacz


Roczne, ryczałtowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują bez względu na liczbę dni, czy miesięcy, w których wykorzystywana jest nieruchomość.

Więcej informacji o zasadach gospodarowania odpadami na tego typu nieruchomościach - TUTAJ


5. Załącznik DGO-W - do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składany przez spółki nieposiadające osobowości prawnej.

 • Załącznik DGO-W (pdf) - pobierz
 • Załącznik DGO-W (wersja edytowalna - word) - pobierz6. Wzory pełnomocnictw:

 • UPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pobierz (PDF) »
 • OPL-1P zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pobierz (PDF) »


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga!

Aby prawidłowo wypełnić deklarację należy:

 1. pobrać właściwy plik
 2. zapoznać się dokładnie z objaśnieniami do deklaracji (w wersji pdf deklaracji)
 3. wypełnić starannie wszytkie pozycje formularza (niekompletnie lub nieprawidłowo wypełniona deklaracja skutkuje wezwaniem przez organ podatkowy do skorygowania deklaracji)
 4. zastosować odpowiednie stawki opłaty
   

Stawki opłat obowiązujące w Bielsku-Białej:

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - pobierz

W przypadku pytań, wątpliwości, trudności z wypełnieniem  deklaracji proszę się kontaktować z pracownikami Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego, którzy udzielą informacji w sprawie deklaracji oraz o indywidualnych numerach kont do wpłaty opłaty:

telefonicznie:

DGO-1  -   tel. 33 470 12 64
DGO-2  -   tel. 33 470 12 65
DGO-3  -   tel. 33 470 12 67
DGO-4 -    tel. 33 470 12 65

e-mailowo:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
osobiście: Biuro ds. Gospodarki Odpadami,

DGO-1  -  plac Ratuszowy 5, IV piętro, pok. 409

DGO-2  -  plac Ratuszowy 6, parter, lewa strona (koło kas), pok. 7
DGO-3  -  plac Ratuszowy 6, parter, lewa strona (koło kas), pok. 7
DGO-4  -  plac Ratuszowy 6, parter, lewa strona (koło kas), pok. 7