Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji tej właściciel nieruchomości określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą naliczenia opłaty jest  liczba gospodarstw domowych zamieszkujących nieruchomość  i stawka, zależna od liczby osób tworzących gospodarstwo, określona odrębną uchwałą Rady Miejskiej. 

Wzór deklaracji został określony uchwałą Rady Miejskiej. Uchwała ta określa sposób wypełnienia deklaracji, termin i miejsce jej składania oraz wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

 • osobiście - w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 3, parter, Plac Ratuszowy 6.
 • wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego,
 • wysłać elektronicznie za pomocą e-skrzynki podawczej UM: kliknij tutaj , więcej o systemie SEKAP - zobacz tutaj

w następujących terminach: 

 • dla budynków mieszkalnych:
  • w terminie 14 dni od zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości ,
    
  • w  terminie 14 dni od zaistnienia każdej zmiany stanowiącej podstawę do naliczenia opłaty (np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby mieszkańców - bez względu na to czy są zameldowani czy nie)
 • dla nieruchomości niezamieszkałych:
  • w terminie 14 dni od powstania pierwszych odpadów komunalnych
  • w terminie 14 dni od zaistnienia każdej zmiany będącej podstawą naliczenia opłaty (np. zmiana sposobu zbierania odpadów, zmiana liczby wywozów itp.)
 • dla nieruchomości nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:
   
  • w terminie 14 dni od dnia uzyskania statusu właściciela nieruchomości.
    

Formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania:

1.   DEKLARACJA DGO-1

Składana przez właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe).

Jeżeli mieszkasz w takim budynku Zarząd lub Zarządca złoży deklarację za Ciebie. Twoim obowiązkiem jest informować go na bieżąco o zmianie liczby osób w Twoim gospodarstwie domowym.

 • Deklaracja DGO-1 (pdf) - pobierz
 • Deklaracje DGO-1 (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • Deklaracja DGO-1 (wersja edytowalna - excel) - pobierz
 • Zapotrzebowanie na pojemniki (segregowane) - pobierz 
 • Zapotrzebowanie na pojemniki (zmieszane) - pobierz

 

2.   DEKLARACJA DGO-2

Składana przez właścicieli firm, a także najemców lub zarządców lokali użytkowych oraz budynków użyteczności publicznej (wszelka działalność gospodarcza, usługowa, produkcyjna, handlowa, oświatowa, opieki zdrowotnej,  zarządcy garaży, cmentarzy itd.)

 • Deklaracja DGO-2 (pdf) - pobierz
 • Deklaracja DGO-2 (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • Deklaracja DGO-2 (wersja edytowalna - excel) - pobierz

 

3.  DEKLARACJA DGO-3

Składana przez właścicieli domów jednorodzinnych.

 • Deklaracje DGO-3 (pdf) - pobierz
 • Deklaracja DGO-3 (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • Deklaracja DGO-3 (wersja edytowalna - excel) - pobierz
 • Zapotrzebowanie na pojemniki do DGO-3 - składane wraz z pierwszą deklaracją - pobierz
 • Zmiana zapotrzebowania na pojemniki do DGO-3 składana ze zmianą deklaracji lub oddzielnie - pobierz


4.  DEKLARACJA DGO-4

składana przez właścicieli:

 • nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
 • innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,

a także przez zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla ogródków działkowych na terenie ROD

 • Deklaracja DGO-4 (pdf) - pobierz
 • Deklaracja DGO-4 (wersja edytowalna - word) - pobierz

UWAGA! Wraz z pierwszą deklaracją należy również złożyć wypełniony i podpisany Formularz zapotrzebowania na pojemniki.

a) formularz dla domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

 • Zapotrzebowanie na pojemniki/worki do DGO-4 dla domków letniskowych - składane wraz z pierwszą deklaracją - pobierz dokument w wersji edytowalnej
 • Zapotrzebowanie na pojemniki/worki do DGO-4 dla domków letniskowych - składane wraz z pierwszą deklaracją - pobierz plik pdf

b) formularz dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych:


Roczne, ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą (bez względu na liczbę dni, czy miesięcy, w których wykorzystywana jest nieruchomość):

a) dla domku letniskowego i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku:

 • 144 zł – w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, oraz
 • 288 zł – w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

b)  dla 1 działki wchodzącej w skład rodzinnego ogrodu działkowego:

 • 30 zł – w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, oraz
 • 60 zł – w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Więcej informacji o zasadach gospodarowania odpadami na tego typu nieruchomościach - TUTAJ


5. Załącznik DGO-W - do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składany przez spółki nieposiadające osobowości prawnej.

 • Załącznik DGO-W (pdf) - pobierz
 • Załącznik DGO-W (wersja edytowalna - word) - pobierz
 • Załącznik DGO-W (wersja edytowalna - excel) - pobierz6. Wzory pełnomocnictw:

 • UPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pobierz (PDF) »
 • OPL-1P zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pobierz (PDF) »


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga!

Aby prawidłowo wypełnić deklarację należy:

 1. pobrać właściwy plik
 2. zapoznać się dokładnie z objaśnieniami do deklaracji (w wersji pdf deklaracji)
 3. wypełnić starannie wszytkie pozycje formularza (niekompletnie lub nieprawidłowo wypełniona deklaracja skutkuje wezwaniem przez organ podatkowy do skorygowania deklaracji)
 4. zastosować odpowiednie stawki opłaty
   

Stawki opłat obowiązujące w Bielsku-Białej:

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - pobierz

W przypadku pytań, wątpliwości, trudności z wypełnieniem  deklaracji proszę się kontaktować z pracownikami Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego, którzy udzielą informacji w sprawie deklaracji oraz o indywidualnych numerach kont do wpłaty opłaty:

telefonicznie:

DGO-1  -   tel. 33 470 12 64
DGO-2  -   tel. 33 470 12 65
DGO-3  -   tel. 33 470 12 67
DGO-4 -    tel. 33 470 12 66

e-mailowo:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
osobiście: Biuro ds. Gospodarki Odpadami, Plac Ratuszowy 5,

DGO-1  -  IV piętro, pok. 409
DGO-2  -  III piętro, pok. 313
DGO-3  -  IV piętro, pok. 409
DGO-4  -  III piętro, pok. 313