Opłaty z tytułu gospodarki odpadami

Zasady uiszczania płatności

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania.

 

Właścicielom nieruchomości zostały dostarczone indywidualne nr kont bankowych.

W przypadku braku takiego numeru opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacić na konto ogólne.

W celu uzyskania indywidualnego nr konta bankowego prosimy o kontakt  z Biurem ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego.

Informacje w sprawie deklaracji oraz o indywidualnych numerach kont:

 

telefonicznie:

 

DGO-1 tel. 33 470 12 64
DGO-2 tel. 33 470 12 65
DGO-3 tel. 33 470 12 67

 

e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

na stronie www: czystemiasto.bielsko-biala.pl

 

osobiście: Wydział Gospodarki Odpadami, Plac Ratuszowy 5,

 

DGO-1 IV piętro, pok. 411
DGO-2 III piętro, pok. 313
DGO-3 IV piętro, pok. 409

 

Nr  ogólnego konta bankowego dla OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYMI:

76 1240 6960 2735 2044 4444 4444

 

Terminy wnoszenia opłaty:

Uwaga! Z dniem 1 lipca 2015 r. zmianie ulegają terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
 
I. Właściciele domów jednorodzinnych oraz budynków wielolokalowych bez ustanowionego zarządu zobowiązani do złożenia deklaracji DGO-3 będą uiszczać opłatę co dwa miesiące w następujących terminach:

 

  • za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r. co dwa miesiące w następujących terminach:

- za lipiec, sierpień - do 20 września,
- za wrzesień, październik - do 20 listopada,
- za listopad, grudzień - do 20 stycznia następnego roku,

 

  • od 1 stycznia 2016 r.

- za styczeń, luty - do 20 marca,
- za marzec, kwiecień - do 20 maja,
- za maj, czerwiec - do 20 lipca,
- za lipiec, sierpień - do 20 września,
- za wrzesień, październik - do 20 listopada,
- za listopad, grudzień - do 20 stycznia następnego roku.
 

II. Podmioty zarządzające budynkami wielolokalowymi zobowiązani do złożenia deklaracji DGO-1 oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani do złożenia deklaracji DGO-2 będą uiszczać opłatę:

 

  • za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r. co dwa miesiące w następujących terminach:

- za lipiec, sierpień - do 20 września,
- za wrzesień, październik - do 20 listopada,
- za listopad, grudzień - do 20 stycznia następnego roku,

 

  • od 1 stycznia 2016 r. co miesiąc, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest opłata.Stawki opłat:

Poniżej zamieszczamy aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w Bielsku-Białej:
 

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Opłatę należy samodzielnie obliczyć w deklaracji jako:

a) iloczyn gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty dla gospodarstwa danej wielkości (np. 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 i więcej osobowego - stawki dla nieruchomości zamieszkałych - (DGO-1, DGO-3),

b) iloczyn gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty dla gospodarstwa danej wielkości (np. 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 i więcej osobowego - stawki dla nieruchomości mieszanych (zamieszkałych, w których części lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza wykonywana przez mieszkańców) - (DGO-1, DGO-3),

c) iloczyn liczby pojemników przewidzianych do odbioru w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty dla pojemnika danej wielkości (55, 80, 110, 120, 240, 1100 litrów , kontenery). - stawki dla nieruchomości niezamieszkałej - (DGO-2),
 

Jak i gdzie złożyć deklarację?

 

W Bielsku-Białej funkcjonuje uproszczona selektywna zbiórka odpadów komunalnych u źródła. 

Odpady komunalne dzielimy na następujace frakcje:

-         frakcja MOKRA - odpady biodegradowalne,

-         frakcja SUCHA – odpady surowcowe,
 

 

Ponadto selektywnie zbieramy, jeśli powstają na nieruchomości:
           
             -         POPIÓŁ,

             -         ODPADY ZIELONE.

Pozostałe odpady, w tym niebezpieczne i problemowe (
takie jak np. remontowo -budowlane, elektrośmieci, wielkogabarytowe, chemikalia itp ) oddajemy do PSZOK.         
 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych z podziałem na frakcje MOKRĄ i SUCHĄ jest obowiązkiem wszystkich wytwórców odpadów komunalnych w Bielsku-Białej.