Korzystanie z serwisu za pomocą skrótów klawiaturowych

kliknij, aby dowiedzieć się, jak segregować

Grafika oddzielająca moduł top od treści

Opłaty z tytułu gospodarki odpadami

Zasady uiszczania płatności:

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania.

Wysokość opłaty wynika ze złożonej deklaracji.

 

Numer konta do wnoszenia opłaty:

 

Właścicielom nieruchomości zostały dostarczone indywidualne nr kont bankowych.

W celu uzyskania indywidualnego nr konta bankowego prosimy o kontakt  z Biurem ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego.

Informacja w sprawie deklaracji:

telefonicznie:

DGO-1 tel. 33 470 12 64

DGO-2 tel. 33 470 12 65

DGO-3 tel. 33 470 12 67

DGO-4 tel. 33 470 12 65
 

Informacje o indywidualnych numerach kont:

e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osobiście: Biuro ds. Gospodarki Odpadami, Plac Ratuszowy 5,

DGO-1 IV piętro, pok. 409

DGO-2 III piętro, pok. 313

DGO-3 IV piętro, pok. 409

DGO-4 III piętro, pok. 313

 

W przypadku braku takiego numeru opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacić na konto ogólne.

Nr  ogólnego konta bankowego dla OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

76 1240 6960 2735 2044 4444 4444

niezbędne jest szczegółowe wpisanie tytułu wpłaty:

opłata za godpodarowanie odpadami

za miesiące: ..... 2016 r.

imię i nazwisko osoby która złożyła deklarację

adres nieruchomości, której deklaracja dotyczy

 

Terminy wnoszenia opłaty:

Uwaga! Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

I. Właściciele domów jednorodzinnych oraz budynków wielolokalowych bez ustanowionego zarządu zobowiązani do złożenia deklaracji DGO-3 uiszcza się opłatę co dwa miesiące w następujących terminach:

od 1 stycznia 2016 r.

- za styczeń, luty - do 20 marca,

- za marzec, kwiecień - do 20 maja,

- za maj, czerwiec - do 20 lipca,

- za lipiec, sierpień - do 20 września,

- za wrzesień, październik - do 20 listopada,

- za listopad, grudzień - do 20 stycznia następnego roku.

 

II. Podmioty zarządzające budynkami wielolokalowymi zobowiązani do złożenia deklaracji DGO-1 oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani do złożenia deklaracji DGO-2 uiszczają opłatę:

 

od 1 stycznia 2016 r. co miesiąc, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest opłata.

 

III. Właściciele:

- nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe

- innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;

- Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla ogródków działkowych na terenie ROD

zobowiązani do złożenia deklaracji DGO-4.

 

od 1 stycznia 2016 r.

Roczną ryczałtową opłatę określoną w złożonej jesienią  2015 roku deklaracji, która obowiązuje od 2016 roku uiszcza się w czterech ratach:

  I rata - do 15 marca

 II rata - do 15 maja

III rata - do 15 września

IV rata - do 15 listopada

w wysokości określonej w deklaracji.

 

 

Stawki opłat:

Poniżej zamieszczamy aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w Bielsku-Białej:

 

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Opłatę należy samodzielnie obliczyć w deklaracji jako:

a) iloczyn gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty dla gospodarstwa danej wielkości (np. 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 i więcej osobowego - stawki dla nieruchomości zamieszkałych - (DGO-1, DGO-3),

b) iloczyn gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty dla gospodarstwa danej wielkości (np. 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 i więcej osobowego - stawki dla nieruchomości mieszanych (zamieszkałych, w których części lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza wykonywana przez mieszkańców) - (DGO-1, DGO-3),

c) iloczyn liczby pojemników przewidzianych do odbioru w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty dla pojemnika danej wielkości (55, 80, 110, 120, 240, 1100 litrów, kontenery) - stawki dla nieruchomości niezamieszkałej - (DGO-2),

d) roczną ryczałtową opłatę - wg stawki dla domku letniskowego lub innej nieruchomości

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku - (DGO-4),

e) iloczyn liczby działek wchodzących w skład Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz

stawki opłaty - wg stawki od działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych - (DGO-4).

 


Jak i gdzie złożyć deklarację?    -   kliknij tu

W Bielsku-Białej funkcjonuje uproszczona selektywna zbiórka odpadów komunalnych u źródła. 

Odpady komunalne dzielimy na następujace frakcje:

-         frakcja MOKRA - odpady biodegradowalne,

-         frakcja SUCHA – odpady surowcowe,

-         frakcja SZKŁO - opakowania szklane.

 

Ponadto selektywnie zbieramy, jeśli powstają na nieruchomości:

             -         POPIÓŁ,

             -         ODPADY ZIELONE.

 

Pozostałe odpady, w tym niebezpieczne i problemowe (takie jak np. remontowo- budowlane, elektrośmieci, wielkogabarytowe, chemikalia itp ) oddajemy do PSZOK.          

 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych z podziałem na frakcje MOKRĄ ,SUCHĄ  i SZKŁO jest obowiązkiem wszystkich wytwórców odpadów komunalnych w Bielsku-Białej.


 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Copyright © 2017 Czyste Miasto Bielsko-Biała.

Site by intMar.eu
Grafika-tło modułu stopka