Stawki opłat

Stawki opłat obowiązujace od 1 lutego 2018 r. dla nieruchomości zamieszkałych.

Tabela opłat DGO-1, DGO-3 (PDF) »

Stawki opłat obowiązujące do 30 czerwca 2018 r. dla nieruchomości niezamieszkałych.

Tabela opłat DGO-2 (do 30.06.2018 r.) (PDF) »

Stawki opłat obowiązujące od 1 lipca 2018 r. dla nieruchomości niezamieszkałych.

Tabela opłat DGO-2 (od 01.07.2018 r.) (PDF) »

Stawki opłat obowiązujące w 2018 r. dla nieruchomości letniskowych i wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Tabela opłat DGO-4 (PDF) »

Opłatę należy samodzielnie obliczyć w deklaracji jako:

a. iloczyn gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty dla gospodarstwa danej wielkości (np. 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 i więcej osobowego) – wg stawek dla nieruchomości zamieszkałej (DGO-1, DGO-3),
b. iloczyn gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty dla gospodarstwa danej wielkości (np. 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 i więcej osobowego) – wg stawek dla nieruchomości mieszanej (zamieszkałych, w których części lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza wykonywana przez mieszkańców) (DGO-1, DGO-3),
c. iloczyn liczby pojemników i częstotliwości ich odbioru w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty dla pojemnika danej wielkości (60, 80, 110, 120, 240, 1100 litrów, kontenery) – wg stawek dla nieruchomości niezamieszkałej – (DGO-2),
d. roczną ryczałtową opłatę - wg stawki dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku (DGO-4),
e. iloczyn liczby działek wchodzących w skład Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz stawki opłaty - wg stawki od działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych (DGO-4).

 

Jak i gdzie złożyć deklarację?    -   kliknij tu