Zasady uiszczania płatności:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania.

Wysokość opłaty wynika ze złożonej deklaracji.

Numer konta do wnoszenia opłaty:

Właścicielom nieruchomości zostały dostarczone indywidualne nr kont bankowych.

W celu uzyskania indywidualnego nr konta bankowego prosimy o kontakt  z Biurem ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego.

Informacja w sprawie deklaracji:

telefonicznie:

DGO-1 tel. 33 470 12 64
DGO-2 tel. 33 470 12 65
DGO-3 tel. 33 470 12 67
DGO-4 tel. 33 470 12 65

Informacje o indywidualnych numerach kont:

e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osobiście: Biuro ds. Gospodarki Odpadami, Plac Ratuszowy 5,

DGO-1 IV piętro, pok. 409
DGO-2 III piętro, pok. 313
DGO-3 IV piętro, pok. 409
DGO-4 III piętro, pok. 313

W przypadku braku takiego numeru opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacić na konto ogólne.

Nr  ogólnego konta bankowego dla OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

76 1240 6960 2735 2044 4444 4444

niezbędne jest szczegółowe wpisanie tytułu wpłaty:
opłata za godpodarowanie odpadami
za miesiące: ..... 2016 r.
imię i nazwisko osoby która złożyła deklarację
adres nieruchomości, której deklaracja dotyczy

Terminy wnoszenia opłaty:

Uwaga! Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

I. Właściciele domów jednorodzinnych oraz budynków wielolokalowych bez ustanowionego zarządu zobowiązani do złożenia deklaracji DGO-3 uiszcza się opłatę co dwa miesiące w następujących terminach:

od 1 stycznia 2016 r.

 • za styczeń, luty - do 20 marca,
 • za marzec, kwiecień - do 20 maja,
 • za maj, czerwiec - do 20 lipca,
 • za lipiec, sierpień - do 20 września,
 • za wrzesień, październik - do 20 listopada,
 • za listopad, grudzień - do 20 stycznia następnego roku.

 

II. Podmioty zarządzające budynkami wielolokalowymi zobowiązani do złożenia deklaracji DGO-1 oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani do złożenia deklaracji DGO-2 uiszczają opłatę:

od 1 stycznia 2016 r. co miesiąc, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest opłata.

III. Właściciele:

 • nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
 • innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;
 • Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla ogródków działkowych na terenie ROD

zobowiązani do złożenia deklaracji DGO-4.

od 1 stycznia 2016 r.

Roczną ryczałtową opłatę określoną w złożonej jesienią  2015 roku deklaracji, która obowiązuje od 2016 roku uiszcza się w czterech ratach:

I rata - do 15 marca

II rata - do 15 maja

III rata - do 15 września

IV rata - do 15 listopada

w wysokości określonej w deklaracji.

Stawki opłat:

Poniżej zamieszczamy aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w Bielsku-Białej:

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłatę należy samodzielnie obliczyć w deklaracji jako:

 1. iloczyn gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty dla gospodarstwa danej wielkości (np. 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 i więcej osobowego - stawki dla nieruchomości zamieszkałych - (DGO-1, DGO-3),
 2. iloczyn gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty dla gospodarstwa danej wielkości (np. 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 i więcej osobowego - stawki dla nieruchomości mieszanych (zamieszkałych, w których części lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza wykonywana przez mieszkańców) - (DGO-1, DGO-3),
 3. iloczyn liczby pojemników przewidzianych do odbioru w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty dla pojemnika danej wielkości (55, 80, 110, 120, 240, 1100 litrów, kontenery) - stawki dla nieruchomości niezamieszkałej - (DGO-2),
 4. roczną ryczałtową opłatę - wg stawki dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku - (DGO-4),
 5. iloczyn liczby działek wchodzących w skład Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz stawki opłaty - wg stawki od działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych - (DGO-4).

 

Jak i gdzie złożyć deklarację?    -   kliknij tu

W Bielsku-Białej funkcjonuje uproszczona selektywna zbiórka odpadów komunalnych u źródła. 

Odpady komunalne dzielimy na następujace frakcje:

 • frakcja MOKRA - odpady biodegradowalne,
 • frakcja SUCHA – odpady surowcowe,
 • frakcja SZKŁO - opakowania szklane.

 

Ponadto selektywnie zbieramy, jeśli powstają na nieruchomości:

             -         POPIÓŁ,

             -         ODPADY ZIELONE.

Pozostałe odpady, w tym niebezpieczne i problemowe (takie jak np. remontowo- budowlane, elektrośmieci, wielkogabarytowe, chemikalia itp ) oddajemy do PSZOK.          

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych z podziałem na frakcje MOKRĄ ,SUCHĄ  i SZKŁO jest obowiązkiem wszystkich wytwórców odpadów komunalnych w Bielsku-Białej.