Aktualne stawki opłat:

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
 1-osobowe gospodarstwo domowe  26,00 zł
 2-osobowe gospodarstwo domowe  52,00 zł
 3-osobowe gospodarstwo domowe  78,00 zł
 4-osobowe gospodarstwo domowe  91,00 zł
 5-osobowe gospodarstwo domowe  92,00 zł
 6-osobowe gospodarstwo domowe  93,00 zł
 7 i więcej-osobowe gospodarstwo domowe  94,00 zł

 

  NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
 Pojemnik 120 l  6,30 zł
 Worek 120 l  18,10 zł
 Pojemnik 240 l  12,60 zł
 Pojemnik 1 100 l  58,00 zł
 Pojemnik 5 000 l  264,00 zł
 Pojemnik 7 000 l  370,00 zł
 Pojemnik 10 000 l  529,00 zł

 

NIERUCHOMOŚCI CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁE, A CZĘŚCIOWO NIEZAMIESZKAŁE
Suma opłat wyliczonych w oparciu o stawki dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

 

NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE I REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Roczna ryczałtowa stawka opłaty 165,00 zł

 

Stawki opłat - stan na dzień 1 stycznia 2021 r.

Poprzednio obowiązujące stawki opłat:

Stawki opłat obowiązujące do 31 grudnia 2019 r. dla nieruchomości zamieszkałych.

Tabela stawek miesięcznych DGO-1, DGO-3 (do 31.12.2019 r.) (PDF) »

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych.

Tabela stawek miesięcznych DGO-1, DGO-3 (od 1.01.2020 r.) (PDF) »

 

Stawki opłat obowiązujące do 30 czerwca 2018 r. dla nieruchomości niezamieszkałych.

Tabela stawek miesięcznych DGO-2 (do 30.06.2018 r.) (PDF) »

Stawki opłat obowiązujące od 1 lipca 2018 r. do 31 drudnia 2020 r. dla nieruchomości niezamieszkałych.

Tabela stawek za pojemnik DGO-2 (od 01.07.2018 r. do 31 grudnia 2020 r.) (PDF) »

 

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dla nieruchomości letniskowych i wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Tabela stawek rocznych DGO-4 »

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy samodzielnie obliczyć w deklaracji:

Dla części zamieszkałej jako:

liczba gospodarstw domowych  X  stawka opłaty dla gospodarstwa domowego

W przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, korzystającej z przydomowego kompostownika, przysługuje zniżka w wysokości 5zł od gospodarstwa domowego prowadzonego dla nieruchomości.

 

Dla części niezamieszkałej jako:

liczba pojemników na odpady komunalne  X  stawka opłaty za pojemnik  X  częstotliwość odbioru

 

Dla nieruchomości częściowo zamieszkałej, a częściowo niezamieszkałej:

suma opłat wyliczonych dla części zamieszkałej i części niezamieszkałej

 

Dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

ryczałtowa stawka rocznej opłaty określona jest w uchwale Rady Miejskiej

 

Jak i gdzie złożyć deklarację?    -   kliknij tu