W Bielsku-Białej mieszkańcy mogą korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK- u w dwóch lokalizacjach:

1. PSZOK przy ul. Krakowskiej 315d (obok wjazdu na wagę Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej)

GODZINY OTWARCIA PSZOK przy ul. Krakowskiej:
Pn-Pt: 6.00 – 20.00,
Sob: 7.00-14.00

2. PSZOK przy ul. Straconki 1 (zbieg ul. Leszczyńskiej i Straconki, rondo przy centrum handlowym Gemini Park i Straży Pożarnej). Jest to filia PSZOK-u funkcjonującego w Zakładzie Gospodarki Odpadami przy ul. Krakowskiej.

GODZINY OTWARCIA PSZOK przy ul. Straconki:
Pn - Pt: 11.00 -18.00
Sob: 10.00 – 19.00

UWAGA!

Do PSZOK przy Gemini Park będziemy mogli przywozić odpady tylko samochodami osobowymi (również z przyczepką). Dopuszcza się przyjęcie odpadów dostarczonych samochodem dostawczym o nieprzekraczalnej masie do 3,5 ton.
Większe ilości odpadów remontowo-budowlanych, odpadów zielonych itp. można oddawać do PSZOK przy ul. Krakowskiej 315d samochodami do 3,5 ton.

Informacje o działaniu PSZOK uzyskać można pod numerem telefonu 33 82 97 590 wew. 28 lub 51 oraz na stronie internetowej PSZOK prowadzonej przez ZGO S.A. -  kliknij

Odpady dostarczane do PSZOK, za wyjątkiem odpadów objętych limitem ilościowym, są przyjmowane od mieszkańców Bielska-Białej bez dodatkowych opłat zgodnie z Regulaminem przyjmowania odpadów.

Przed oddaniem odpadów do PSZOK - należy zapoznać się z Regulaminem:

REGULAMIN PSZOK

 

WAŻNE!!!

Do PSZOK odpady mogą dostarczać wyłącznie mieszkańcy Bielska-Białej, właściciele domków letniskowych i innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych oraz osoby świadczące usługi transportu odpadów do PSZOK na rzecz właściciela nieruchomości w Bielsku-Białej.

Odpady przyjmowane są nieodpłatnie po udokumentowaniu faktu zamieszkania na terenie miasta (dowód osobisty lub potwierdzenie złożenia deklaracji) oraz wypełnieniu formularza „przyjęcia odpadów w punkcie selektywnej zbiórki”.

W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady.

UWAGA LIMITY ILOŚCIOWE!

W PSZOK odpady przyjmowane są bez limitu, za wyjątkiem:

 • odpadów remontowo-budowlanych. Limit przyjęcia do PSZOK w roku kalendarzowym gruzu oraz pozostałych odpadów remontowych wynosi:
  • dla nieruchomości zamieszkałej: 8 ton,
  • dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe: 4 Mg (tony) ,
  • dla rodzinnych ogrodów działkowych: 100 kg na działkę
 • odpady zielone :
  • dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe: - 100 kg odpadów zielonych miesięcznie,
  • dla rodzinnych ogrodów działkowych: 40 kg odpadów zielonych na działkę.


W sytuacji przekroczenia przedmiotowego limitu może zostać wystawiona właścicielowi nieruchomości faktura VAT za zagospodarowanie przyjętego nadmiaru ponad limit odpadów zielonyh albo remontowo-budowlanych, w tym gruzu.

Limity przyjmowanych do PSZOK w ramach opłaty odpadów remontowo-budowlanych pochodzacych z gospodarstwa domowego oraz odpadów remontowo-budowlanych i zielonych z domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych określa Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych - jej treść dostępna jest w zakładce PRZEPISY KTÓRE WARTO ZNAĆ

WAŻNE!

W przypadku, jeżeli dostawę odpadów komunalnych do PSZOK realizuje podmiot na zlecenie właściciela nieruchomości, np.:

 • firma świadcząca usługi transportowe,
 • firma świadcząca usługi budowlane,

 to kierowca pojazdu zobowiązany jest przedłożyć:

 • oświadczenie właściciela nieruchomości dotyczące powstania tych odpadów.

 

Upoważnienie dla transportującego - POBIERZ
Formularz przyjęcia odpadów do PSZOK - POBIERZ

Formularz przyjęcia odpadów do PSZOK wypełnia na miejscu pracownik PSZOK. Wystarczy okazać dowód osobisty.

Zamiast własnego transportu, można również skorzystać z tzw. usług dodatkowych świadczonych przez Gminę i zamówić w Urzędzie Miejskim podstawienie kontenera lub samochodu ciężarowego na nieruchomość i wywiezienie odpadów do PSZOK. Usługa transportu do PSZOK jest dodatkowo płatna, zgodnie z cennikiem ustalonym przez Radę Miejską. Więcej szczegółów znajduje się w zakładce: USŁUGI DODATKOWE

 
MIESZKAŃCY ZOBOWIĄZANI SĄ  ODDAWAĆ DO PSZOK  POSEGREGOWANE:

 

 • ODPADY NIEBEZPIECZNE, w tym przeterminowane leki i chemikalia (np. farby i lakiery), zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, żarówki i opony,

  ODPADY NIEBEZPIECZNE - ikonka  ODPADY NIEBEZPIECZNE - ikonka  ODPADY NIEBEZPIECZNE - ikonka  ODPADY NIEBEZPIECZNE - ikonka

UWAGA!

Przeterminowane leki można także wrzucić do specjalnych konfiskatorów, które znajdują się w wielu aptekach w naszym mieście - wykaz aptek tutaj

 •  ODPADY WIELKOGABARYTOWE, w tym meble, szafy, tapczany, dywany, wanny, itp. 2 razy w roku w zabudowie jednorodzinnej i 4 razy w roku w zabudowie wielorodzinnej, w wyznaczonych terminach możemy wystawić do odbioru sprzed posesji ODPADY WIELKOGABARYTOWE (meble, akcesoria domowe, ogrodowe, sportowe itp). Nie należy wystawiać odpadów budowlanych, opon, czy elektrośmieci.


      ODPADY WIELKOGABARYTOWE - ikonka ODPADY WIELKOGABARYTOWE - ikonka

 •  ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY RTV I AGD , (np. komputery, pralki, lodówki, roboty kuchenne, kable, ładowarki, urządzenia i zabawki na baterie) zobacz także INNE FORMY ZBIÓRKI

  ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY RTV I AGD - ikonka  ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY RTV I AGD - ikonka  ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY RTV I AGD - ikonka
 •  ODPADY PROBLEMOWE, w tym np. zniszczone i niepotrzebne parasole, odzież, kapelusze, paski, obuwie, torebki, walizki, sprzęt sportowy, rekreacyjny, ogrodowy;

  ODPADY PROBLEMOWE - ikonka  ODPADY PROBLEMOWE - ikonka  ODPADY PROBLEMOWE - ikonka  ODPADY PROBLEMOWE - ikonka
 •  ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE (gruz, resztki tynku, kafelki, puszki po farbach, klejach, pędzle, taśmy, wiadra, skrzynki, doniczki, miski, itp.)

  ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE - ikonka  ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE - ikonka  ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE - ikonka  ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE - ikonka

UWAGA!

Pamiętaj o limitach na odpady budowlane!

 Ponadto można oddawać:

 •  popiół,
 •  papier i karton na makulaturę,
 •  tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe (typu „tetrapack”),
 •  metal, złom,
 •  odpady zielone selektywnie zebrane (trawa, gałęzie, liście).

   odpady zielone selektywnie zebrane (trawa, gałęzie, liście) - ikonka    odpady zielone selektywnie zebrane (trawa, gałęzie, liście) - ikonka   odpady zielone selektywnie zebrane (trawa, gałęzie, liście) - ikonka

UWAGA!

Pamiętaj o limitach na odpady zielone pochodzące z nieruchomości letniskowych!

W PSZOK przyjmowane są tylko odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych. Inne odpady (np. części samochodowe) albo odpady z innych źródeł (np. z firm) nie bądą przyjmowane. Lista przedsiębiorców odbierających odpady, które nie mogą być przyjęte do PSZOK - pobierz tutaj. Pozostałe odpady, inne niż niebezpieczne,  można odpłatnie dostarczyć do ZGO S.A. w Bielsku-Białej gdzie zostaną przyjęte zgodnie z cennikiem (zobacz >>)