SZKŁO

 

mokre

OPAKOWANIA SZKLANE ZE SZKŁA BEZBARWNEGO I KOLOROWEGO:

CZYSTE, BEZ ZAWARTOŚCI,  BEZ NAKRĘTEK, KAPSLI, KORKÓW, METALOWYCH OBRĘCZY ITP.

 • butelki po napojach
 • słoiki po produktach spożywczych
 • opakowania szklane z kosmetyków i chemii gospodarczej


Uwaga! proszę starać się nie tłuc szkła


DO DZWONU/POJEMNIKA NA SZKŁO NIE WRZUCAMY:

 • ceramiki, fajansu, porcelany (np. talerzy, kubków, wazonów, waz, misek itp.)
 • szkła stołowego (np. szklanek, kieliszków itp.)
 • szkła ozdobnego  (np. szklanych flakonów, świeczników, figurek ozdobnych, kloszy itp.)
 • szkła kryształowego (np. kryształowy kieliszków, wazonów, salaterek itp. )Te odpady nadal wrzucamy do pojemnika na SUCHE!


DO DZWONU/POJEMNIKA NA SZKŁO NIE WRZUCAMY:

 • szyb, okien, luster, witraży, kineskopów, żarówek itp.


Te odpady nadal dostarczamy do PSZOK!

1. Jak kompostować - krótki poradnik kompostowania:  pobierz  tutaj

Aby otrzymać bezpłatnie kompostownik: przeczytaj tutaj

Materiały od producenta dołączane do kompostownika:
instrukcja złożenia :
pobierz str. 1 
pobierz stronę 2
instrukcja kompostowania - pobierz tutaj
Więcej informacji na temat kompostowania można znaleźć również na stronie Fundacji Arka, z którą Urząd Miejski organizuje coroczną akcję "Kompostownik - cud życia": http://fundacjaarka.pl/kompostownik-cud-zycia

 


Czy wiesz, że ...

3. Jak postępować z „elektrośmieciami”?

Pod żadnym pozorem nie można wrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do przydomowych pojemników. Jest to szkodliwe dla środowiska i zakazane prawnie.

Nie wyrzucaj od razu zepsutego sprzętu – sprawdź, gdzie w najbliższej okolicy można taki sprzęt naprawić. Elektrośmieci zawierają niebezpieczne, toksyczne substancje, a także metale ciężkie, dlatego nie demontuj nigdy sprzętu we własnym zakresie.

 Sposoby na odpowiednie postępowanie z elektrośmieciami:

 

 1. Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.
  Każdy sklep jest zobowiązany do bezpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Kupując taki sprzęt w sklepie internetowym, można również go oddać, należy go jednak przekazać na własny koszt.
 2. Dostarcz zużyty sprzęt do PSZOK – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  PSZOK w Bielsku-Białej znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. przy ul. Krakowskiej 315 d oraz ul. Straconki 1(PSZOK >>)
 3. Oddaj sprzęt firmom, które zajmują się utylizacją sprzętu.
  Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego znajduje się wykaz firm odbierających elektrośmieci.
  Informacja o znajdujących się na terenie miasta Bielska-Białej punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulator
 4. Oddaj sprzęt podczas bezpłatnych zbiórek organizowanych przez Urząd Miejski lub akcji organizowanych przez różne fundacje.
  Informacje o takich zbiórkach dostępne są na stronach internetowych.

 

4. Eko-znaki

Często na produktach spożywczych, chemicznych, kosmetycznych znajdują się różnego rodzaju eko-znaki.

Poniżej znajdują się opisy kilku najczęściej pojawiających się symboli na opakowaniach.

 

Dbaj o czystość – znak informujący, aby puste opakowania po produkcie wyrzucić do pojemnikaDbaj o czystość – znak informujący, aby puste opakowania po produkcie wyrzucić do pojemnika Znak informujący o przydatności opakowań szklanych do ponownego przetworzeniaZnak informujący o przydatności opakowań szklanych do ponownego przetworzenia
Znak umieszczany na sprzęcie elektronicznym, informujący o konieczności jego selektywnego zbieraniaZnak umieszczany na sprzęcie elektronicznym, informujący o konieczności jego selektywnego zbierania

Symbol oznaczający, że druk na opakowaniu jest przyjazny dla środowiskaSymbol oznaczający, że druk na opakowaniu jest przyjazny dla środowiska

Znak informujący, że produkt nadaje się do przetworzenia  w kompostowniach (tzw. produkty biodegradowalne)Znak informujący, że produkt nadaje się do przetworzenia   w kompostowniach (tzw. produkty biodegradowalne)

Zielony Punkt – symbol nakładający na producenta obowiązek ponownego wykorzystania opakowaniaZielony Punkt – symbol nakładający na producenta obowiązek ponownego wykorzystania opakowania

Znak informujący, że produkt nie jest testowany na zwierzętachZnak informujący, że produkt nie jest testowany na zwierzętach

EKO- polski znak ekologiczny Bezpieczny dla środowiska, znak stosowany w PolsceEKO- polski znak ekologiczny Bezpieczny dla środowiska, znak stosowany w Polsce

Oznakowanie opakowań nadających się do wielokrotnego użytkuOznakowanie opakowań nadających się do wielokrotnego użytku

Symbol umieszczany na opakowaniach nadających się do recyklinguSymbol umieszczany na opakowaniach nadających się do recyklingu

Symbol umieszczany na opakowaniach nadających się do recyklinguSymbol umieszczany na opakowaniach nadających się do recyklingu

Symbol oznaczający, że opakowanie wyprodukowane zostało z surowców pochodzących z recyklinguSymbol oznaczający, że opakowanie wyprodukowane zostało z surowców pochodzących z recyklingu

Odpady komunalne w sposób kompleksowy zagospodarowuje Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, poprzez ich przetwarzanie, odzysk surowców wtórnych oraz unieszkodliwianie na składowisku pozostałości poprocesowych.

Przywożone odpady są ważone, rejestrowane w systemie komputerowym, a następnie kierowane w odpowiednie miejsca wyładunku odpadów (sortownia, kompostownia, punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych, plac przetwarzania odpadów budowlanych).

SORTOWNIA

Proces sortowania odpadów umozliwia automatyczne wydzielanie surowców wtórnych takich jak:

 • papier, karton, folia, PET z podziałem na kolory, opakowania wielomateriałowe typu Tetra pack, żelazo, aluminium oraz komponent do produkcji paliwa z odpadów (RDF).

Odbywa się to dzięki zamontowaniu na linii technologicznej siedmiu separatorów optopneumatycznych, separatora balistycznego oraz separatorów metali żelaznych i nieżelaznych.

Wydzielone surowce doczyszczane są w kabinie sortowniczej, następnie formowane w bele i magazynowane w specjalnie przygotowanych boksach.

Natomiast wydzielona frakcja organiczna kierowana jest do kompostowni celem biologicznego ustabilizowania.

Na stronie zakładu www.zgo.bielsko.pl umieszczony jest film  "Wizualizacja Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej 

KOMPOSTOWNIA

Kompostowanie dzieli się na 2 procesy:

 1. intensywny, zautomatyzowany proces kompostowania w 15 zamknietych bioreaktorach z dwustopniowym oczyszczaniem powietrza poprocesowego, celem zniwelowania uciążliwych zapachów,
 2. proces dojrzewania w systemie pryzmowym na placu dojrzewania kompostu, który od 2016 roku jest zabudowany w pełni zhermetyzowaną halą.

 

SKŁADOWISKO ODPADÓW

W 2010 r. został oddany do eksploatacji nowy sektor składowiska odpadów, składający się z trzech kwater o łącznej pojemności 614 tys. m3 i powierzchni ok. 4,72 ha.

Nowe składowisko zostało wyposażone w system zabezpieczeń chroniacych przed zanieczyszczeniami glebę oraz wody powierzchniowe i gruntowe.

Na nowym sektorze deponowane są odpady poprocesowe oraz balastowe, niepodlegające odzyskowi w żadnym z procesów technologicznych.

 

PUNKT PRZETWARZANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Trafiają tutaj zarówno odpady wydzielone na linii sortowniczej z odpadów komunalnych, jak i odpady zebrane selektywnie.

Na placu następuje ich demontaż oraz odzysk surowców nadających się do ponownego wykorzystania (m.in. tworzywo sztuczne, metal, drewno).

 

PUNKT PRZETWARZANIA ODPADÓW BUDOWLANYCH

Trafiają tutaj takie odpady jak: gruz, odpady pochodzące z remontów budowlanych, stolarka okienna, itp.

Proces odzysku dostarczonych odpadów obejmuje segregację, demontaż, rozdrabnianie oraz przesiewanie gruzu na 3 frakcje - drobną, średnią i grubą.

 

MAGAZYN ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Są tutaj czasowo deponowane, w szczelnie zamkniętych pojamnikach takie odpady jak: świetlówki, złom elektryczny i elektroniczny, baterie, środki ochrony roślin oraz inne odpady niebezpieczne.

Odpady te są później przekazywane do przedsiębiorstw uprawnionych do ich unieszkodliwiania.

Informacje o Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej znajdują się na stronie http://www.zgo.bielsko.pl/

 

suche

surowce wtórne takie jak:

 • papier i tektura, gazety, książki, zeszyty, katalogi,
 • tworzywa sztuczne, w tym wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po napojach – tzw. PET, opakowania po kosmetykach, opakowania po chemii gospodarczej,
 • odpady wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach, kartony po mleku),
 • metal, puszki po napojach, żywności,


oraz inne odpady typu:

 • szkło ozdobne (np. kryształy, szklane flakony, klosze, figurki ozdobne),
 • fajans, ceramikę, porcelanę (np. talerze, kubki, wazony, wazy, miski itp),
 • szkło stołowe (np. szklanki, kieliszki),
 • guma, skóra,
 • drewno (fragmenty mieszczące się w pojemniku),
 • drobne tekstylia (rajstopy, bielizna, szmatki),
 • większą ilość tekstyliów należy oddać do PSZOK lub do specjalnych pojemników na odzież rozstawionych na terenie miasta,
 • zmywaki do naczyń, gąbki do kąpieli, szczotki,
 • drobne przedmioty gospodarstwa domowego, np. przybory szkolne, akcesoria kuchenne, zepsuta biżuteria, zepsute zabawki, klocki, lalki, samochodziki,
 • płyty CD, kasety VHS i magnetofonowe.


 

UWAGA!

Opakowania należy opróżnić z zawartości, butelki odkręcić, jeśli trzeba przepłukać, zgnieść.
Surowce wtórne wyrzucane do SUCHYCH poddane będą recyklingowi, dlatego powinny być czyste. Proszę nie tłuc szkła.