SZKŁO

 

mokre

OPAKOWANIA SZKLANE ZE SZKŁA BEZBARWNEGO I KOLOROWEGO:

CZYSTE, BEZ ZAWARTOŚCI,  BEZ NAKRĘTEK, KAPSLI, KORKÓW, METALOWYCH OBRĘCZY ITP.

 • butelki po napojach
 • słoiki po produktach spożywczych
 • opakowania szklane z kosmetyków i chemii gospodarczej


Uwaga! proszę starać się nie tłuc szkła


DO DZWONU/POJEMNIKA NA SZKŁO NIE WRZUCAMY:

 • ceramiki, fajansu, porcelany (np. talerzy, kubków, wazonów, waz, misek itp.)
 • szkła stołowego (np. szklanek, kieliszków itp.)
 • szkła ozdobnego  (np. szklanych flakonów, świeczników, figurek ozdobnych, kloszy itp.)
 • szkła kryształowego (np. kryształowy kieliszków, wazonów, salaterek itp. )Te odpady nadal wrzucamy do pojemnika na SUCHE!


DO DZWONU/POJEMNIKA NA SZKŁO NIE WRZUCAMY:

 • szyb, okien, luster, witraży, kineskopów, żarówek itp.


Te odpady nadal dostarczamy do PSZOK!

Jak kompostować - krótki poradnik kompostowania:  pobierz  tutaj

Aby otrzymać bezpłatnie kompostownik: przeczytaj tutaj

Materiały od producenta dołączane do kompostownika:
instrukcja złożenia :
pobierz str. 1 
pobierz stronę 2
instrukcja kompostowania - pobierz tutaj
Więcej informacji na temat kompostowania można znaleźć również na stronie Fundacji Arka, z którą Urząd Miejski organizuje coroczną akcję "Kompostownik - cud życia": http://fundacjaarka.pl/kompostownik-cud-zycia

 


Czy wiesz, że ...

Jak postępować z „elektrośmieciami”?

Pod żadnym pozorem nie można wrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do przydomowych pojemników. Jest to szkodliwe dla środowiska i zakazane prawnie.

Nie wyrzucaj od razu zepsutego sprzętu – sprawdź, gdzie w najbliższej okolicy można taki sprzęt naprawić. Elektrośmieci zawierają niebezpieczne, toksyczne substancje, a także metale ciężkie, dlatego nie demontuj nigdy sprzętu we własnym zakresie.

 Sposoby na odpowiednie postępowanie z elektrośmieciami:

 

 1. Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.
  Każdy sklep jest zobowiązany do bezpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Kupując taki sprzęt w sklepie internetowym, można również go oddać, należy go jednak przekazać na własny koszt.
 2. Dostarcz zużyty sprzęt do PSZOK – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  PSZOK w Bielsku-Białej znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. przy ul. Krakowskiej 315 d.
 3. Oddaj sprzęt firmom, które zajmują się utylizacją sprzętu.
  Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego znajduje się wykaz firm odbierających elektrośmieci.
  Informacja o znajdujących się na terenie miasta Bielska-Białej punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulator
 4. Oddaj sprzęt podczas bezpłatnych zbiórek organizowanych przez Urząd Miejski lub akcji organizowanych przez różne fundacje.
  Informacje o takich zbiórkach dostępne są na stronach internetowych.

 

EKO - ZNAKI

Często na produktach spożywczych, chemicznych, kosmetycznych znajdują się różnego rodzaju eko-znaki.

Poniżej znajdują się opisy kilku najczęściej pojawiających się symboli na opakowaniach.

 

Dbaj o czystość – znak informujący, aby puste opakowania po produkcie wyrzucić do pojemnikaDbaj o czystość – znak informujący, aby puste opakowania po produkcie wyrzucić do pojemnika Znak informujący o przydatności opakowań szklanych do ponownego przetworzeniaZnak informujący o przydatności opakowań szklanych do ponownego przetworzenia
Znak umieszczany na sprzęcie elektronicznym, informujący o konieczności jego selektywnego zbieraniaZnak umieszczany na sprzęcie elektronicznym, informujący o konieczności jego selektywnego zbierania

Symbol oznaczający, że druk na opakowaniu jest przyjazny dla środowiskaSymbol oznaczający, że druk na opakowaniu jest przyjazny dla środowiska

Znak informujący, że produkt nadaje się do przetworzenia  w kompostowniach (tzw. produkty biodegradowalne)Znak informujący, że produkt nadaje się do przetworzenia   w kompostowniach (tzw. produkty biodegradowalne)

Zielony Punkt – symbol nakładający na producenta obowiązek ponownego wykorzystania opakowaniaZielony Punkt – symbol nakładający na producenta obowiązek ponownego wykorzystania opakowania

Znak informujący, że produkt nie jest testowany na zwierzętachZnak informujący, że produkt nie jest testowany na zwierzętach

EKO- polski znak ekologiczny Bezpieczny dla środowiska, znak stosowany w PolsceEKO- polski znak ekologiczny Bezpieczny dla środowiska, znak stosowany w Polsce

Oznakowanie opakowań nadających się do wielokrotnego użytkuOznakowanie opakowań nadających się do wielokrotnego użytku

Symbol umieszczany na opakowaniach nadających się do recyklinguSymbol umieszczany na opakowaniach nadających się do recyklingu

Symbol umieszczany na opakowaniach nadających się do recyklinguSymbol umieszczany na opakowaniach nadających się do recyklingu

Symbol oznaczający, że opakowanie wyprodukowane zostało z surowców pochodzących z recyklinguSymbol oznaczający, że opakowanie wyprodukowane zostało z surowców pochodzących z recyklingu

Odpady komunalne w sposób kompleksowy zagospodarowuje Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, poprzez ich przetwarzanie, odzysk surowców wtórnych oraz unieszkodliwianie na składowisku pozostałości poprocesowych.

Przywożone odpady są ważone, rejestrowane w systemie komputerowym, a następnie kierowane w odpowiednie miejsca wyładunku odpadów (sortownia, kompostownia, punkt demontazu odpadów wielkogabarytowych, plac przetwarzania odpadów budowlanych).

SORTOWNIA

Proces sortowania odpadów umozliwia automatyczne wydzielanie surowców wtórnych takich jak:

 • papier, karton, folia, PET z podziałem na kolory, opakowania wielomateriałowe typu Tetra pack, żelazo, aluminium oraz komponent do produkcji paliwa z odpadów (RDF).

Odbywa się to dzięki zamontowaniu na linii technologicznej siedmiu separatorów optopneumatycznych, separatora balistycznego oraz separatorów metali żelaznych i nieżelaznych.

Wydzielone surowce doczyszczane są w kabinie sortowniczej, następnie formowane w bele i magazynowane w specjalnie przygotowanych boksach.

Natomiast wydzielona frakcja organiczna kierowana jest do kompostowni celem biologicznego ustabilizowania.

Na stronie zakładu www.zgo.bielsko.pl umieszczony jest film  "Wizualizacja Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej 

KOMPOSTOWNIA

Kompostowanie dzieli się na 2 procesy:

 1. intensywny, zautomatyzowany proces kompostowania w 15 zamknietych bioreaktorach z dwustopniowym oczyszczaniem powietrza poprocesowego, celem zniwelowania uciążliwych zapachów,
 2. proces dojrzewania w systemie pryzmowym na placu dojrzewania kompostu, który od 2016 roku jest zabudowany w pełni zhermetyzowaną halą.

 

SKŁADOWISKO ODPADÓW

W 2010 r. został oddany do eksploatacji nowy sektor składowiska odpadów, składający się z trzech kwater o łącznej pojemności 614 tys. m3 i powierzchni ok. 4,72 ha.

Nowe składowisko zostało wyposażone w system zabezpieczeń chroniacych przed zanieczyszczeniami glebę oraz wody powierzchniowe i gruntowe.

Na nowym sektorze deponowane są odpady poprocesowe oraz balastowe, niepodlegające odzyskowi w żadnym z procesów technologicznych.

 

PUNKT PRZETWARZANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Trafiają tutaj zarówno odpady wydzielone na linii sortowniczej z odpadów komunalnych, jak i odpady zebrane selektywnie.

Na placu następuje ich demontaż oraz odzysk surowców nadających się do ponownego wykorzystania (m.in. tworzywo sztuczne, metal, drewno).

 

PUNKT PRZETWARZANIA ODPADÓW BUDOWLANYCH

Trafiają tutaj takie odpady jak: gruz, odpady pochodzące z remontów budowlanych, stolarka okienna, itp.

proces odzysku dostarczonych odpadów obejmuje segregację, demontaż, rozdrabnianie oraz przesiewanie gruzu na 3 frakcje - drobną, średnią i grubą.

 

MAGAZYN ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Są tutaj czasowo deponowane, w szczelnie zamkniętych pojamnikach takie odpady jak: świetlówki, złom elektryczny i elektroniczny, baterie, środki ochrony roślin oraz inne odpady niebezpieczne.

Odpady te są później przekazywane do przedsiębiorstw uprawnionych do ich unieszkodliwiania.

 

W obowiązującym systemie gospodarowani odpadami wszystkie opady komunalne gromadzimy selektywnie według następującego schematu:

Odpady do odbioru sprzed posesji zamieszkałej - w trzech oddzielnych pojemnikach/workach:

 • SZKŁO, czyli opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i kolorowego, powstające w gospodarstwach domowych.
 • SUCHE, czyli surowce wtórne i pozostałe odpady, które można wrzucać do pojemników przydomowych (które zostaną posortowane na nowoczesnej linii sortowniczej i tylko to, czego odzyskać się już nie da, trafi do składowania).
 • MOKRE, czyli wszystkie odpady ulegające biodegradacji z naszej kuchni i łazienki,   (które trafią prosto do przemysłowej kompostowni), za wyjątkiem odpadów zielonych z ogrodu.
 • ODPADY ZIELONE:
 • kompostujemy w przydomowym kompostowniku,
 • możemy bez limitu przez cały rok oddać w ramach opłaty do PSZOK,
 • możemy wystawić do odbioru w otrzymanym biodegradowalnym worku 120 l w wybranym dniu odbioru odpadów MOKRYCH, przy czym w miesiącu można oddać tylko 1 worek i tylko w okresie od kwietnia do października. Biodegradowalny worek dostarczy firma wywozowa.

Dodatkowo w osobnym pojemniku gromadzimy POPIÓŁ. Gdy na danej nieruchomości powstaje popiół, należy to uwzględnić w deklaracji. Wystudzony popiół gromadzimy oddzielnie, będzie on odbierany w ramach uiszczonej opłaty. Popiołu nie należy zalewać wodą.
 
2 razy w roku w zabudowie jednorodzinnej i 4 razy w roku w zabudowie wielorodzinnej, w wyznaczonych terminach możemy wystawić do odbioru sprzed posesji ODPADY WIELKOGABARYTOWE (meble, akcesoria domowe, ogrodowe, sportowe itp). Nie należy wystawiać odpadów budowlanych, opon, czy elektrośmieci.

Pozostałe odpady, w tym problemowe i niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym, dostarczamy we własnym zakresie do PSZOK, gdzie zostaną przyjęte w ramach ponoszonej przez nas opłaty.

Na terenie miasta funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK http://czystemiasto.bielsko-biala.pl/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych - miejsca wyposażone w specjalne kontenery, do którego mieszkańcy, również w ramach opłaty,  oddają posegregowane: odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz inne odpady problemowe pochodzące z gospodarstwa domowego, za wyjątkiem części samochodowych.

Poza tym do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów można oddawać posegregowane surowce wtórne, a także odpady zielone i popiół. W PSZOK odpady przyjmowane są bez limitu, za wyjątkiem:

 • odpadów remontowo-budowlanych. Limit przyjęcia do PSZOK w roku kalendarzowym gruzu oraz pozostałych odpadów remontowych wynosi:
  • dla nieruchomości zamieszkałej: 8 ton,
  • dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe: 4 Mg (tony) ,
  • dla rodzinnych ogrodów działkowych: 100 kg na działkę
 • odpady zielone :
 • dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe: - 100 kg odpadów zielonych miesięcznie,
 • dla rodzinnych ogrodów działkowych: 40 kg odpadów zielonych na działkę.

W obowiązującym systemie nadal można wrzucać osobno: szkło, papier, plastik + metal do dzwonów zlokalizowanych na terenie miasta. Dodatkowo do dzwonów na plastik + metal można wrzucać opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po napojach czy kartony po mleku). W ramach budowania systemu, Gmina będzie tworzyła kolejne mini-punkty selektywnej zbiórki („gniazda dzwonów”), aby wszyscy mieszkańcy mogli mieć do nich łatwy dostęp.
 

SPOSOBY GROMADZENIA I ODDAWANIA ODPADÓW:

"U ŹRÓDŁA" czyli w przydomowych pojemnikach lub altanie śmietnikowej: 

- system selektywnego zbierania:
 

       

                 
             

SZKŁO

opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i kolorowego
CZYSTE, BEZ ZAWARTOŚCI, BEZ NAKRĘTEK, KAPSLI, KORKÓW, METALOWYCH OBRĘCZY ITP.

 • butelki po napojach
 • słoiki po produktach spożywczych
 • opakowania szklane z kosmetyków i chemii gospodarczej

Uwaga! proszę starać się nie tłuc szkła

do dzwonu/pojemnika/worka na SZKŁO NIE wrzucamy:

 • ceramiki, fajansu, porcelany (np. talerzy, kubków, wazonów, waz, misek itp.)
 • szkła stołowego (np. szklanek, kieliszków itp.)
 • szkła ozdobnego (np. szklanych flakonów, świeczników, figurek ozdobnych, kloszy itp.)
 • szkła kryształowego (np. kryształowy kieliszków, wazonów, salaterek itp. )
 • Te odpady nadal wrzucamy do pojemnika na SUCHE!


do dzwonu/pojemnika/worka na SZKŁO NIE wrzucamy:

 • szyb, okien, luster, witraży, kineskopów, żarówek itp.
  Te odpady nadal dostarczamy do PSZOK!

ODPADY SUCHE surowce wtórne takie jak:

 • papier i tektura, gazety, książki, zeszyty, katalogi,
 • tworzywa sztuczne, w tym wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po napojach – tzw. PET, opakowania po kosmetykach, opakowania po chemii gospodarczej (za wyjątkiem opakowań szklanych)
 • odpady wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach, kartony po mleku),
 • metal, puszki po napojach, żywności,

oraz inne odpady typu:

 • szkło ozdobne (np. kryształy, szklane flakony, klosze, figurki ozdobne),
 • fajans, ceramikę, porcelanę (np. talerze, kubki, wazony, wazy, miski itp),
 • szkło stołowe (np. szklanki, kieliszki),
 • guma, skóra,
 • drewno (fragmenty mieszczące się w pojemniku),
 • drobne tekstylia (rajstopy, bielizna, szmatki),
 • większą ilość tekstyliów należy oddać do PSZOK lub do specjalnych pojemników na odzież rozstawionych na terenie miasta,
 • zmywaki do naczyń, gąbki do kąpieli, szczotki,
 • drobne przedmioty gospodarstwa domowego, np. przybory szkolne, akcesoria kuchenne, zepsuta biżuteria, zepsute zabawki, klocki, lalki, samochodziki,
 • płyty CD, kasety VHS i magnetofonowe.
   

UWAGA!

Opakowania należy opróżnić z zawartości, butelki odkręcić, jeśli trzeba przepłukać, zgnieść. Surowce wtórne wyrzucane do SUCHYCH poddane będą recyklingowi, dlatego powinny być czyste. Proszę nie tłuc szkła.


ODPADY MOKRE odpady ulegające biodegradacji, m.in.:

 • odpady kuchenne, resztki z posiłków,
 • resztki i obierki owoców i warzyw,
 • fusy z kawy i herbaty,
 • skorupki jajek,
 • rośliny doniczkowe, balkonowe, kwiaty cięte oraz ziemia kwiatowa z doniczek,
 • zabrudzony i zatłuszczony papier i karton,
 • zużyte woreczki i torebki papierowe,

zużyte środki higieniczne, m.in. :

 • zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, waciki,
 • zużyte plastry, opatrunki, podkłady i podpaski higieniczne,
 • pieluchy jednorazowe typu „pampers” i inne zużyte środki higieny osobistej,

a także, aby nie zanieczyścić surowców wtórnych, do MOKRYCH należy wrzucać np:

 • zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy,
 • niedopałki papierosów, popiół papierosowy,
 • pozostałości po domowej „hodowli” zwierząt, np. żwirek dla kota, trociny dla chomika,
 • mokre, zabrudzone, szmaty, ścierki,
 • mocno zabrudzone resztkami organicznymi i pleśnią (trudnymi do usunięcia), przemoczone opakowania lub ich części, np. papier z białego sera, podkład pod mięsem na tacce styropianowej (tackę styropianową wrzucamy do odpadów suchych) .

UWAGA!  Od 1 stycznia 2015 r. do pojemnika na odpady MOKRE nie można wrzucać odpadów zielonych – trawy, liści, gałęzi.

Do pojemnika na odpady MOKRE można wrzucać pochodzące z mieszkań części roślin doniczkowych, balkonowych, kwiaty cięte.
 

ODPADY ZIELONE -  WAŻNE! nowe zasady gromadzenia i odbioru! -  kliknij tutaj
 

Odpady zielone należy kompostować w przydomowych kompostownikach lub dostarczać we własnym zakresie przez cały rok do PSZOK bez limitu. Odbiór odpadów zielonych sprzed posesji będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia do 31 października w ilości 1 worka 120 litrowego z odpadami zielonymi miesięcznie. Worki dostarcza firma SUEZ BIELSKO-BIAŁA S.A.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej:

"odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, należy gromadzić w pojemnikach, które odbierze firma wybrana przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy, przy czym zaleca się, aby do pojemników wrzucać odpady luzem, lub w torbach papierowych, lub w workach foliowych ulegających biodegradacji w procesie kompostowania".

Ze względu na proces przemysłowego kompostowania, któremu poddawane są odpady MOKRE odbierane od mieszkańców, zaleca się, aby odpady te wrzucać  do pojemników luzem lub w torbach papierowych lub w workach foliowych ulegających biodegradacji w procesie kompostowania. Gromadzenie odpadów bio w zwykłych workach foliowych utrudnia proces ich biologicznego kompostowania. Przez folię nie dociera do zawartości worka powietrze i woda niezbędne do biologicznego procesu unieszkodliwiania tych odpadów.

wiaderko bio 

 

 

KILKA SŁÓW O WORKACH BIODEGRADOWALNYCH

Jeśli w domu odpady ulegające biodegradacji gromadzone są w workach, należy używać worków ulegających biodegradacji. Worki te mogą być oznaczone są jako oksy-biodegradowalne, eco, biodegradowalne, biobag lub bio. Niektóre jednorazówki rozdawane w sklepach są oksybiodegradowalne. Jeżeli już kupujemy reklamówkę na zakupy, zdecydujmy się na torbę papierową albo folię oksybiodegradowalną, którą później wykorzystamy jako worek na śmieci.

Co to są opakowania  OKSYBIODEGRADOWALNE?

Są to opakowania foliowe oznaczone symbolem d2w®, które ulegają przyspieszonej degradacjiw czasie znacznie krótszym niż tradycyjne tworzywa sztuczne.

Dzięki technologii oksy-biodegradacji opakowania foliowe mogą rozłożyć się samoczynnie pod wpływem działania czynników fizycznych, takich jak ciepło czy promieniowanie słoneczne i to niezależnie od tego czy znajdą się głęboko na wysypisku, pod wodą czy na otwartym powietrzu.

Technologia oksybiodegradacji stosowana jest obecnie w około 120 krajach na świecie.

Oksybiodegradowalne produkty z d2w® zachowują wszystkie cenne właściwości typowe dla tradycyjnych tworzyw sztucznych, w tym: elastyczność, wytrzymałość, możliwość zgrzewania, nadruku oraz prędkość i temperaturę przetwarzania.

 Oksybiodegradowalne produkty

ZALETY STOSOWANIA OPAKOWAŃ OKSYBIODEGRADOWALNYCH Z DODATKIEM d2w®:

 • są odpowiedzią na rosnącą świadomość ekologiczną konsumentów,
 • ulegają rozkładowi we wcześniej zaprogramowanym momencie,
 • mogą być poddawane procesowi recyklingu.

 
Dodatek d2w® stosuje się w produktach plastikowych codziennego użytku takich jak torby foliowe, woreczki do żywności, woreczki na mrożonki, worki na śmieci, tacki, kubki i wielu innych produktach z tworzywa sztucznego.

Co to są opakowania  KOMPOSTOWALNE?

Jednak najlepsze opakowania na odpady MOKRE to torebki papierowe i specjalne worki kompostowalne, które ulegają szybszej biodegradacji w procesie kompostowania(np. wyprodukowane na bazie skrobii oraz innych składników). Najłatwiej można je nabyć w sklepach z ekologiczną żywnością i produktami ekologicznymi, w niektórych sieciach handlowych oraz w sklepach internetowych. Opakowania te oznaczone są ikonką "kompostowalny".

Aktualnie dostępne są one również w BOK Wykonawcy odbioru odpadów komunalnych http://www.suez.bielsko.pl/ oraz w PSZOK-u zlokalizowanym przy ul. Krakowskiej 315d oraz przy ul. Straconki 1 http://www.zgo.bielsko.pl/.
 

         oznaczenie opakowania ulegajacego biodegradacji w procesie kompostowania        Co to są opakowania KOMPOSTOWALNE?     oznaczenie opakowania ulegajacego biodegradacji w procesie kompostowaniaopakowania z papieru i tektury

oznaczenie opakowania wykonanego z papieru                                            oznaczenie opakowania wykonanego z tektury


Informacja. gdzie można nabyć worki kompostowalne - TUTAJ
 

- nieselektywne zbieranie odpadów:

ODPADY ZMIESZANE

 

Oznaczenie/symbol odpadów - zmieszane      
     

Do pojemnika na odpady zmieszane wyrzucamy łącznie odpady SUCHE, MOKRE i opakowania szklane.

Natomiast nie wolno wrzucać do pojemnika:

- popiołu,
- odpadów zielonych,
- remontowo-budowlanych,
- elektrośmieci,
- odpadów wielkogabarytowych,
- leków, chemikaliów i innych odpadów niebezpiecznych,
- części samochodowych.


Te wszytkie odpady należy oddawać do PSZOK lub pozbywać się ich w inny zgodny z prawem sposób (meble - wystawki wielkogabarytów, zielone - przydomowe kompostowanie, limitowany odbiór sprzed posesji, leki - w wybranych aptekach, elektrośmieci - mobilne zbiórki w wybranych miejscach i terminach, części samochodowe – Stacje Demontażu Pojazdów).
 

DOSTARCZANE DO  PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Oznaczenie/symbol odpadów - pkt zbiorki selektywnej

 • PSZOK  przy ul. Krakowskiej 315 d (przy Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A.)
  GODZINY OTWARCIA: pn-pt: 6.00 – 20.00, sob: 7.00-14.00
 • PSZOK przy ul. Straconki 1 (obok Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)
  GODZINY OTWARCIA: pn-pt: 11.00 – 18.00, sob: 10.00-19.00

TU NALEŻY ODDAWAĆ POSEGREGOWANE:

 • odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane leki* i chemikalia (np. farby i lakiery), zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, żarówki i opony,
 • odpady wielkogabarytowe*, w tym meble, szafy, tapczany, dywany, wanny, itp.
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny RTV i AGD*, (np. komputery, pralki, lodówki, roboty kuchenne, kable, ładowarki, urządzenia i zabawki na baterie),
 • odpady problemowe,w tym np. zniszczone i niepotrzebne parasole, odzież, kapelusze, paski, obuwie, torebki, walizki, sprzęt sportowy, rekreacyjny, ogrodowy, duże zabawki niemieszczące się w pojemniku itp;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe(gruz, resztki tynku, kafelki, puszki po farbach, klejach, pędzle, taśmy, wiadra, skrzynki, doniczki, miski, itp.)
   
 • Ponadto można oddawać:
  • popiół,
  • papier i karton na makulaturę,
  • tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe (typu „tetrapack”),
  • metal, złom,
  • odpady zielone selektywnie zebrane (trawa, gałęzie, liście).

*dodatkowo będą organizowane zbiórki wielkich gabarytów, tzw. „wystawki przydomowe” oraz mobilne zbiórki tzw. „elektrośmieci”, których nie można wrzucać do przydomowych pojemników. Przeterminowane leki przyjmowane będą w wybranych aptekach
 

Przeterminowane leki można oddać doPunktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), lub wrzucić do specjalnych konfiskatorów, które znajdują się  w niektórych aptekach w naszym mieście -wykaz aptek tutaj

Elektrośmieci należy oddawać do PSZOK lub skorzystać z usług firm odbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.Wykaz firm zajmujących się zbieraniem ZSEiE - tutaj

Gmina Bielsko-Biała organizuje również sezonowe zbiórki elektrośmieci w okresie wiosennym oraz jesiennym - harmonogram dostępny - tutaj

Odpady wielkogabarytowe
pochodzące z gospodarstw domowych można oddać do PSZOK, lub w trakcie tzw. wystawek przydomowych, pozostawić przed nieruchomością - zgodnie z harmonogramem tutaj
(zabudowa jednorodzinna dwa razy do roku, zabudowa wielolokalowa cztery razy do roku)

Odpady pochodzące z gospodarstw domowych dostarczane przez mieszkańców do tego punktu będą przyjmowane bez dodatkowych opłat. Kolejne PSZOK-i będą sukcesywnie tworzone w innych częściach miasta w miarę potrzeb mieszkańców.
 

Strona www PSZOK prowadzona przez ZGO S.A. - kliknij tutaj 

Więcej o funkcjonowaniu PSZOK  - obok w zakładce PSZOK
 

Jeżeli nie mamy własnego transportu lub chcemy oddać do PSZOK większą ilość odpadów, możemy skorzystać z tzw. usługi dodatkowej polegającej na załadunku na samochód skrzyniowy albo na podstawieniu kontenera i transporcie odpadów do PSZOK. Wówczas płacimy tylko za transport zgodnie z cennikiem ustalonym uchwałą Rady Miejskej.
 

Więcej o usługach dodatkowych, jak, gdzie i za ile zamówić - obok w zakładce USŁUGI DODATKOWE

 

DOSTARCZANE DO GNIAZD DZWONÓW

     
Oznaczenie/symbol odpadów - papier Oznaczenie/symbol odpadów - plastik Oznaczenie/symbol odpadów - szklo

      
W Bielsku-Białej, w przestrzeni publicznej ustawione są dzwony na papier, plastik i szkło opakowaniowe. Do dzwonów mieszkańcy dostarczają odpady we własnym zakresie. Dodatkowo z tych punktów mogą korzystać turyści odwiedzający miasto oraz wszyscy przechodnie.

Do niebieskich dzwonów na papier można wrzucać następujące rodzaje odpadów:
- papier szkolny, biurowy, książki (bez twardych okładek), zeszyty, gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, papier do pakowania, karton, tekturę.
 
Do zielonych dzwonów na szkło można wrzucać następujące rodzaje odpadów:
- butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach.
 
Żółte dzwony na plastik służą przede wszystkim do wyrzucania butelek PET po napojach oraz kartoników wielomateriałowych (tetrapacków) np. po sokach. Poza tym można do nich wrzucać inne opakowania z tworzyw sztucznych oraz puszki po żywności i napojach.

UWAGA!

Nie wiesz do jakiego pojemnika wyrzucić konkretny odpad?
Dowiedz się jak prawidłowo segregować odpady - skorzystaj z internetowego segregatora odpadów kliknij tutaj