Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów pojemniki oraz worki na odpady zbierane selektywnie muszą być w określonych kolorach wymienionych w wyżej wymienionym  rozporządzeniu tj:

  • odpady z papieru – pojemniki/worki koloru niebieskiego,
  • odpady opakowaniowe ze szkła – pojemniki/worki koloru zielonego,
  • odpady metale i tworzywa sztuczne – pojemniki/worki koloru żółtego,
  • odpady bio – pojemniki/worki koloru brązowego,

 

Wyżej wymienione rozporządzenie na terenie
Bielska-Białej wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku

 

W zamian za opłatę, zgodnie z aktem prawa miejscowego (zobacz),  Miasto zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki według następujących zasad:

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, A TAKŻE SZEREGOWEJ, JEŻELI ODPADY NIE SĄ GROMADZONE WE WSPÓLNEJ ALTANIE ŚMIETNIKOWEJ

a) Zestaw pojemników i worków do segregacji:

- dla nieruchomości zamieszkałej przez nie więcej niż 3 osoby:
--jeden pojemnik 120 l lub żółty/e worek/ki o pojemności 120 l na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – na zasadzie „worek za worek”,
--zielony/e worek/ki o pojemności do 120 l na SZKŁO - na zasadzie „worek za worek”,
--niebieski/e worek/ki o pojemności 120 l na PAPIER - na zasadzie „worek za worek”,
--jeden pojemnik do 120 l na odpady BIO,
--jeden pojemnik 120 l na POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU;